Till navigation Till innehåll
Den romska flagganDen romska flagganDen romska flaggan

Den romska flaggan.

Weer Rajendra Rishi – en av romernas främsta aktivister

Weer Rajendra Rishi var en av romernas främsta aktivister. Det är honom vi har att tacka för att den sista pusselbiten om vårt ursprung sattes på plats, skriver Bagir Kwiek, Sveriges läsambassadör, i sin serie av texter om romska förebilder.

Jag fick aldrig möjlighet att få träffa denna fantastiska människa, men jag fick möjlighet att träffa och höra en föreläsning av hans son under World Roma Organizations kongress i Serbiens huvudstad Belgrad för ett antal år sedan. Det ledde till att jag blev fascinerad av Weer Rajendra Rishis enorma arbete och av hans museum och bibliotek i Chandigarh. Det ligger högst på min önskelista att en dag få återvända ”hem” till Rajasthan för att få se det med mina egna ögon.

En historisk dag för romerna

Den 8 april för 50 år sedan skapades International Roma Day – en historisk dag för romer över hela världen. Den dagen samlades romer från hela världen strax utanför London. Bland annat kom man överens om att man skulle kallas romer – ingenting annat. Man kom också överens om att skapa en gemensam nationalhymn ”Gelem, Gelem” och den romska flaggan, och man utropade sig som en romsk nation utan anspråk på land.

Det var en historisk dag i romernas tusenåriga historia. Romerna tog ett stort steg i sin utveckling mot jämlikhet och rättvisa i Europa och övriga världen. Resan mot en medvetenhet och en kunskap började här.

Weer Rajendra Rishi var en av drivkrafterna bakom uppslutningen och den romska flaggan med inspiration från Indiens flagga var hans idé. Han var en indisk diplomat i Ryssland som arbetade främst som diplomatisk översättare, och han arbetade med dåtidens största politiker. Bland annat var han tolk för Nikita Chrusjtjov.

Ett språk han kände igen

Vid ett tillfälle träffade han en grupp människor som pratade ett språk som han kände igen. Han var utbildad lingvist och studerade gamla indiska språk, och när han stötte på detta språk i Ryssland blev han väldigt nyfiken: Vilka var de? Var kom de ifrån? Han blev insåg att personerna pratade ett urgammalt indiskt språk och han kunde även spåra det tillbaka till en specifik del av Indien: Rajasthan i den nordvästra delen av Indien.

Weer Rajendra Rishis diplomatiska kontakter ledde till att Indiens dåvarande styrande blev inkopplade. Han anordnade flera möten och bjöd även in romerna till Indien, och alla högt uppsatta indiska politiker var närvarande. Han fick även besök av Indiens dåvarande premiärminister Indira Gandhi som välkomnade romerna till ”O bharo than” (Den stora platsen) och höll ett fantastisk fint och inspirerande tal .

Museum, möten och festivaler

Han startade även ett permanent romskt museum – ”Nerhus romano kher” – som fortfarande finns kvar i Chandigari i Indien. Där finns dokumentation om romerna och deras historia tillgänglig för studenter och forskare. Han skrev också otaliga böcker om romerna och medvetandegjorde både romerna och Indien om att vi är en indisk ursprungsbefolkning med en helt fantastisk tusenårig historia, långt ifrån vår nuvarande status som Europas största minoritet.

Han var även chef för Indian Institute of Romani Studies i Chandigarh och redaktör för Roma – Half-Yearly Journal on the Life, Language and Culture of Roma. Han utsågs senare till hederspresident för International Romani Union.                                

Weer Rajendra Rishis initiativ har lett till möten och festivaler i Indien under flera år, och landets ministrar har officiellt erkänt romernas status som ”person of indian origin”. Han var en av de mest drivande personerna i romernas nutida historia och aktiv ända fram till sin död.

Weer Rajendra Rishi dog i Chandigarh den 1 december 2002, vid 85 års ålder.