Till navigation Till innehåll
Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 21/22.Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 21/22.Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 21/22.

Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 2021/2022.

369 ansökningar kom in till Kulturrådet

Den 4 februari stängde vi ansökningsomgången för Skapande skola bidraget inför läsåret 21/22. Ansökningarna innehåller många intressanta och viktiga projekt för, med och av eleverna tillsammans med professionella kulturaktörer.

Ansökningsomgången i korthet

  • 369 ansökningar bereds under våren. Planerat beslutsdatum är den 4 maj. 
  • Inför läsåret 21/22 har huvudmännen sökt 268 435 166 kronor.
  • Skapande skolaprojekt planeras för 737 341 elever från förskoleklass och grundskola och motsvarande skolformer.
  • Budget för Skapande skolabidraget inför läsåret 21/22 är cirka 200 000 000 kronor.
  • Bedömning och prioriteringar av ansökningarna sker utifrån bidragets riktlinjer och syften.

Större budgetutrymme denna ansökningsperiod

För innevarande läsår, 20/21 sökte huvudmännen förra året totalt 300 170 650 kronor. Projekt planerades för totalt 864 020 barn, varav 106 589 av dessa var barn i förskolan. Förskolan har från årsskiftet utgått som målgrupp för Skapande skola, varför budgetutrymmet inför 21/22 nu är större per elev.

Så bedömer vi ansökan för läsåret 21/22

  • Hur eleverna ges möjlighet till inflytande i projekten i planering, genomförande och uppföljning
  • Hur kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans eget arbete med konst och kultur och bidrar till nya arbetssätt, metoder och lärprocesser i skolan
  • Hur elevernas eget skapande kopplas till och beskrivs i projektbeskrivningarna
  • Rimlig och relevant budget

Kort reflektion över årets ansökningar

Några av huvudmännen har tagit höjd för en eventuell fortsättning av corona i planeringen av sina projekt, fler kommunala huvudmän har inkluderat friskolor i sina ansökningar och några av huvudmännen har även tagit vara på den nya möjligheten att i budget ta med kostnader för pedagogers för- och efterarbete.

Kontaktpersonen ansvarar för ansökan och uppföljning

I ansökan till Skapande skola uppger huvudmannen alltid en kontaktperson som samordnar skolornas önskemål och sammanställer ansökan till Kulturrådet. Kontaktpersonen ansvarar även för uppföljningen under läsåret, för eventuell reviderade ansökning eller förfrågningar om projektändring samt för redovisning av bidraget.

Viktigt är att ändrar huvudmannen kontaktperson eller kontaktuppgifter behöver vi på Kulturrådet även få reda på det för kommunikation och information kring beslut, redovisning, prenumeration på nyhetsbrevet et cetera. Kontakta vår support om det behövs ändra kontaktuppgifter och meddela att uppgifterna behöver uppdateras för alla öppna ärenden, det vill säga ärenden kopplat till föregående och pågående läsår eller för ansökan som är inne för beredning för kommande läsår.

Kontakt

Support

  • Allmänna ärenden och teknisk support