Till navigation Till innehåll
Skapande skola-projekt kan behöva ändras. Foto: Susanne Kronholm.Skapande skola-projekt kan behöva ändras. Foto: Susanne Kronholm.Skapande skola-projekt kan behöva ändras. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola-projekt kan behöva ändras. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola och corona

Dessvärre ser det utom att pandemin kommer att påverka även läsåret 21/22. Vår förhoppning är att det går att planera om och genomföra projekt under vårterminen men vi har full förståelse för om huvudmän eller kulturaktörer behöver ställa in hela eller delar av projekt. Kulturrådet rekommenderar fortsatt att arvode enligt avtal betalas ut till kulturaktören vid projekt som ställts in på grund av corona.

Projektändringar under pågående läsår

I enlighet med bidragets villkor ska ni alltid meddela Kulturrådet om projekten behöver förändras avsevärt från er ansökan. Projektändringar jämfört med de planer huvudmannen uppgav i sin ansökan inför kommande läsår kan komma att behöva göras av olika anledningar. För projektändringar bör det finnas rimliga skäl att tro att verksamheten kan genomföras enligt ny plan inom läsåret. Detta kommer ni överens med kulturaktörerna om.

Därefter mailar kontaktpersonen för huvudmannen en förfrågan om projektändring till skapandeskola@kulturradet.se och anger diarienummer (KUR 2020/xxx). Om projektändringen handlar om corona skriver ni det i rubriken på mailet.

Så påverkas våra bidrag av pandemin 

För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal med kulturaktörer kommer att godkännas om projekten har behövt ställas in på grund av pandemin och om det inte har gått att hitta andra lösningar som att digitalisera eller att genomföra enligt plan längre fram under läsårets gång. Projektperioden för att genomföra Skapande skola-projekt med beviljade medel för läsåret 21/22 är till och med sista datumet för redovisningen i september 2022.

Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för era projekt ska ske enligt våra anvisningar. I redovisningsblanketten finns dels en avvikelsefråga men även en coronafråga. Medel som inte har kunnat användas ska betalas tillbaka i samband med redovisningen i enlighet med bidragsvillkoren.


Så redovisar du

Om bidraget

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Kerstin Gustafsson Ehk

  • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND