Till navigation Till innehåll
Närbild på en hand som fyller i uppgifter på ett papper. Närbild på en hand som fyller i uppgifter på ett papper. Närbild på en hand som fyller i uppgifter på ett papper.

Reviderade blanketter till Skapande skola-bidraget.

Ny ansökningsblankett för Skapande skola

Med en ny förordning och nya riktlinjer kommer också nya blanketter. Ändringarna trädde i kraft den 1 oktober 2022. När nästa ansökningsomgång öppnar i januari 2023 gör den det med reviderade blanketter.

Den nya blanketten

Här ser du en kopia av ansökningsblanketten så du kan förbereda dig inför ansökan. Kopian ska inte skickas in till Kulturrådet. Det går endast att ansöka online.

Kopia av ansökningsblanketten

Det här berättar du i ansökan

I ansökan anger du:

  • en översiktlig beskrivning av de Skapande skola-insatser som planeras,
  • vilka konst- och kulturområden som projekten planeras omfatta,
  • planerat antal deltagande elever hos de skolhuvudmän och de skolformer som ansökan omfattar samt totalt antal elever,
  • uppskattad budget för genomförandet (löner och arvoden för professionella kulturaktörer, resor och logi för professionella kulturaktörer, resekostnader för deltagande elever samt projektkostnader).

I ansökan intygar du att:

  • huvudmannen har utformat mål för insatserna med utgångspunkt i skolans styrdokument,
  • insatserna som planeras är ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan,
  • projekten genomförs tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter.

Att tänka på när du fyller i ansökningsblanketten

Du gör ansökan i vår onlinetjänst: Kulturrådets onlinetjänst

Om du saknar inloggningsuppgifter, behöver ändra kontaktuppgifter eller har tekniska problem, kontakta Kulturrådets support: support@kulturradet.se
De frågor som är stjärnmarkerade måste du svara på för att komma vidare i ansökan.

Du söker för alla huvudmannens insatser i samma ansökan.

Glöm inte att spara med jämna mellanrum. Använd funktionen “Spara” tillfälligt längst ner på sista sidan i din ansökan.

Ändringar i en sparad ansökan görs under ”Mina inställningar”.

Bifoga inga bilagor – allt vi behöver veta svarar du på i ansökningsblanketten. I blanketten är det möjligt att bifoga filer, men för Skapande skola-bidraget krävs inga obligatoriska bilagor eller filer.

Kontrollera att ansökan är fullständig innan du skickar in den.

Glöm inte att även ange huvudmannens generella e-postadress, så att information från oss når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut.

Laddar...