Till navigation Till innehåll

Sökresultat

Visar resultat 1-13

Bild för - webb_23A0876.jpg
Skapande skola
26 april 2023

De fem vanligaste kulturformerna som huvudmännen söker Skapande skola medel för inför kommande läsår är litteratur, teater, musik, konst/bild/form och dans.

Dans tillsammans med barn och vuxna. Foto: Susanne Kronholm.
Skapande skola
26 april 2023

196 903 012 kr fördelas till Skapande skola-projekt fördelat på 423 ansökningar. Antal ärenden som beretts i år är 425. Det sökta beloppet är 323 233 846 kr.

Bild för - KUR_38_morkbla_gron_RGB.jpg
Skapande skola
11 januari 2023

Under hösten 2022 besökte Skapande skola-handläggarna Lykke Pörtfors och Josefine Alm ett stort antal platser i landet. Det var en lärorik resa. Här berättar Lykke mer om turnén.

11 januari 2023

Bild för - KUR_37_morkbla_gron_RGB.jpg
Skapande skola
14 november 2022

Skapande skola har fått en ny förordning och uppdaterade riktlinjer. Syftet är att fler barn och unga ska ta del av konst och kultur på skoltid. Kulturrådets Skapande skola-handläggare Josefine Alm berättar vad som är nytt.

Närbild på en hand som fyller i uppgifter på ett papper.
Skapande skola
14 november 2022

Med en ny förordning och nya riktlinjer kommer också nya blanketter. Ändringarna trädde i kraft den 1 oktober 2022. När nästa ansökningsomgång öppnar i januari 2023 gör den det med reviderade blanketter.

Bild för - webb_23A0423.jpg
Skapande skola
10 oktober 2022

Kulturrådet har arbetat med att förenkla ansökningsprocessen och effektivisera handläggningen av bidraget Skapande skola. När nästa ansökningsomgång öppnar i januari 2023, gör den det med ändrad förordning och reviderade riktlinjer. Målet är att fler huvudmän söker bidraget så att fler barn och unga får ta del av konst och kultur under skoltid.

3 maj 2022

Skapande skola-projekt kan behöva ändras. Foto: Susanne Kronholm.
Skapande skola
24 januari 2022

Läsåret 2021/2022: Dessvärre ser det utom att pandemin kommer att påverka även läsåret 21/22. Vår förhoppning är att det går att planera om och genomföra projekt under vårterminen men vi har full förståelse för om huvudmän eller kulturaktörer behöver ställa in hela eller delar av projekt. Kulturrådet rekommenderar fortsatt att arvode enligt avtal betalas ut till kulturaktören vid projekt som ställts in på grund av corona. Kvarvarande medel vid redovisningen i september ska betalas tillbaka till Kulturrådet.

Bild för - antoine-dautry-_zsL306fDck-unsplash.jpeg
Skapande skola
5 maj 2021

196 596 764 kr fördelas till Skapande skola-projekt fördelat på 354 ansökningar. Antal ärenden som beretts i årets ansökningsomgång är 367 med ett sökt belopp om 268 343 166 kr.

+ + +