Till navigation Till innehåll
Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 21/22.Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 21/22.Nu börjar beredningsarbete av Skapande skola läsåret 21/22.

Hantering av reviderade projektplaner för bidraget 2023-24

Utifrån Kulturrådets uppdrag ska så många elever som möjligt ta del av Skapande skola insatser. Den nya fördelningsmodellen och beviljad summa medel bygger på antalet deltagande elever som sökande skolhuvudman anger i ansökan. Därför är det viktigt att sökande även i genomförandet av insatserna bibehåller antalet elever som man angett i ansökan.

Om antalet planerat deltagande elever ändras avsevärt så har bidraget beviljats på felaktiga grunder, vilket kan ge risk för återbetalning.

Om du som sökande undrar hur du ska tänka när du fått mindre medel än ansökt belopp så ska du i första hand se över projektplanen och budgeten och försöka anpassa och ändra i projektplanen så att det går att genomföra insatser utifrån den faktiska budgeten.

Vi har tagit fram en checklista med frågeställningar som förhoppningsvis kan vara en hjälp på vägen Se om du kan bocka av följande frågor. I så fall är du på rätt spår!

  • Går det planera om i insatserna/projekten ni planerat för eleverna i stället för att ta minska antal elever som ska få ta del?
  • Går det prioritera om i budget kopplat till projektkostnaderna?
  • Går det att samverka och komplettera Skapande skola insatserna och medlen med andra kulturmedel och insatser för barn och unga? (inom ramen för skolans-, kommunens- och/eller regionens uppdrag).

Om inget av ovan lyckas och den enda möjligheten ni ser är att ta bort ett stort antal elever från planerade insatser, kontakta oss så har vi en dialog för att hitta en lösning.

Oförutsedda händelser som sjukdom, personaltapp, omorganisering eller att skolan inte vet hur många nya elever den kommer ha under kommande läsår räknas inte som felaktig grund för bidrag.