Till navigation Till innehåll
Bild för - webb_23A0876.jpgBild för - webb_23A0876.jpgBild för - webb_23A0876.jpg

Musik är ett av de fem vanligaste kulturformerna för 23/23. Foto: Susanne Kronholm

Planerade kulturformer läsåret 23/24

De fem vanligaste kulturformerna som huvudmännen söker Skapande skola medel för inför kommande läsår är litteratur, teater, musik, konst/bild/form och dans.

Tabellen nedan visar den procentuella andelen för de 12 kulturformerna i ansökningsomgången.

Populärt med författarbesök och teaterföreställning med workshops

Från och med i år räcker det att skolhuvudmännen ger en översiktlig beskrivning av vad de planerar. Många sökande har ändå i ansökan beskrivit sina projektplaner för kommande läsår.

Populära projekt är författarbesök med efterföljande skrivarverkstad. Många fortsätter också kombinera föreställningar med efterföljande workshop, trots att det nu till exempel är möjligt att se en scenkonstföreställning utan efterföljande workshop.

Prioritering av elever i anpassad grundskola och i särskilda utbildningsformer

I Kulturrådets uppdrag ingår att alla ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga. Därför har vi i årets ansökningsomgång prioriterat de huvudmän som i sina ansökningar har elever i anpassad grundskola och särskilda utbildningsformer, som tex sjukhusskola och utbildning vid ungdomshem.

Två exempel på projekt från sökande med elever i särskilda utbildningsformer:

Statens Institutionsstyrelse, SiS, planerar ett omfattande samarbete med teatergruppen Molière. Ensemblen genomför en turnerande föreställning med tillhörande workshop för alla SiS:s 21 institutioner/skolor i hela landet.

För första gången får även elever i en sjukhusskola ta del av Skapande skola. Det är Solna kommun som i samverkan med Astrid Lindgrens sjukhusskola nu planerar för att långtidssjuka elever får delta i ett konstprojekt tillsammans med en keramiker som kommer till sjukhuset.  

Kontakt

Josefine Alm

  • Handläggare

Lykke Pörtfors

  • Handläggare
+ + +