Till navigation Till innehåll
Bild för - KUR_26_rosa1_gul_RGB.jpgBild för - KUR_26_rosa1_gul_RGB.jpgBild för - KUR_26_rosa1_gul_RGB.jpg

Sex frågor till Kulturrådets handläggare Lykke Pörtfors om Skapande skolas riktlinjer

Vi får en hel del frågor kring samordning, samverkan och kulturinsatser, vad Kulturrådet bestämmer och vad som är upp till den sökande huvudmannen själv att bestämma. Här svarar Lykke Pörtfors, handläggare på Kulturrådet, på några av frågorna.


Lykke Pörtfors, handläggare på Kulturrådet. Foto: Susanne Kronholm

Kan en sökande skolhuvudman ändra i riktlinjerna för Skapande skola-bidraget?

– Nej, riktlinjerna är fastställda av oss på Kulturrådet med utgångspunkt i bidragets förordning och gäller både kommunala, statliga och enskilda skolhuvudmän oavsett var i landet man befinner sig. Alla som söker Skapande skola-bidraget är skyldiga att följa de nationella riktlinjerna för bidraget.

Kan en sökande skolhuvudman ha egen struktur för samordning av bidraget och tex erbjuda Skapande skola aktiviteter till sina skolor från en regional eller kommunal kulturutbudskatalog? 

– Ja, så länge som innehållet stämmer överens med Kulturrådets riktlinjer för Skapande skola så är det den sökande som ansvarar för administrationen av bidraget och ska tillsammans med verksamheten planera innehållet och vilka aktiviteter man vill ha för eleverna så att det passar verksamheten på bästa sätt.

Kan en huvudman bestämma att bara använda medlen till workshops med eget skapande för eleverna och inte alls till föreställningar och besök på museer?

– Kulturrådets riktlinjer säger att bidraget kan användas till antingen kulturupplevelser, som tex. en teaterföreställning eller ha en workshop med fokus på elevens eget skapande tillsammans med konstnär. Man kan alltså planera för båda typer av insatser eller välja endera.

Vissa förvaltningar och kommuner samverkar kring kultur för barn och unga och kulturinsatser i skolan, där Skapande skola är en kompletterande del till det egna arbetet med konst och kultur. Det är väl bra?

– Ja, det är jättebra att samverka så mycket det bara går. Skapande skola ska enligt riktlinjerna vara ett komplement till huvudmannens eget arbete med konst och kultur. Samverkan ökar systemförståelsen och de totala kulturinsatserna för barn och unga blir mycket mer resurseffektiva när fler aktörer samverkar. Men det är fortfarande så att den del som bekostas med Skapande skola medel måste följa Kulturrådets regelverk och de nationella riktlinjerna

Men kulturutbudet bestämmer den sökande huvudmannen själv, är det så?

– Ja, huvudmannen utgår från den egna verksamhetens behov och kapacitet när man planerar för aktiviteterna. Aktiviteterna ska givetvis också följa bidragets riktlinjer. Det är mycket viktigt att aktiviteterna är relevanta för den egna verksamheten, att eleverna känner sig delaktiga i processen. Kulturrådet har alltså ingen specifik mall för strukturen kring samordning och planering av bidraget utan det finns ungefär lika många varianter som det finns sökande för bidraget.

Gäller samma sak när det kommer till samverkan?

– Ja, det är upp till den som söker bidraget att välja vilka man vill samverka med. Men det är alltid den sökande huvudmannen och den utsedda kontaktpersonen som ansvarar för kontakten med Kulturrådet och att ha kunskap om och följa bidragets villkor och regelverk.

Här hittar du riktlinjerna i sin helhet