Till navigation Till innehåll

Tips inför redovisning

Den 2-30 september är det dags att redovisa läsåret 2020/2021. Här svarar Kerstin Gustafsson Ehk, handläggare för Skapande skola, på några frågor som gör redovisningen lättare.

Hallå där, Kerstin Gustafsson Ehk, handläggare för Skapande skola.  

Vi tvingades ändra i vår ursprungliga ansökan och plan på grund av pandemin och har inte hunnit meddela Kulturrådet ändringarna. Vad gör vi?

- Många projekt har behövt förändras eller skjutas upp på grund av pandemin. Den 11 juni var sista datum för att ansöka om projektändring eller projektförändring. Har ni inte gjort detta men ändå genomfört förändringar jämfört med er ansökan beskriver ni ändringarna i fältet Avvikelser i onlinetjänsten. Redovisa enbart verksamhet som genomförts.

 

Vi har fått våra projektändringar godkända av Kulturrådet. Behöver vi uppge det i redovisningen?

- Nej. Kryssa ”nej” i rutan Avvikelser och beskriv och redovisa för de projekt som har genomförts mot de godkända ändringarna.

 

Kan vi mejla eller ringa er om vi har frågor kring redovisningen?

- Ja. Men hör gärna av er under augusti och första delen av september. De sista dagarna i redovisningsmånaden september kan vi inte garantera att vi hinner svara på alla frågor. Inloggningsrelaterade och tekniska frågor tar ni med supporten.
skapandeskola@kulturrradet.se
support@kulturradet.se

 

Hur förbereder vi oss på bästa sätt?

- Genom att titta på vårt förinspelade informationsmaterial på 11 minuter om hur Skapande skola redovisas i år. Där tar vi upp det viktigaste och går igenom blanketten. Bra också är att redan nu sända ut en kopia av redovisningsblanketten till de skolor där ni genomfört projekt. Då kan ni som kontaktperson för Skapande skola-bidraget lättare sammanställa allt samlat i den skarpa online-tjänsten som öppnar den 2 september.

Skapande skola: Om redovisning av läsåret 2020/2021 informationsfilm (textad)

Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst.
Kopia av redovisningsblankett

Kopian av redovisningsblanketten är ifyllningsbar och kontaktpersoner för Skapande skola-bidraget med ansvar för många enheter kan därför använda kopian som arbetsmaterial och skicka ut till sina skolor för att samla in underlag inför redovisningen i onlinetjänsten som är öppen mellan den 2-30 september 2021.
+ + +