Till navigation Till innehåll

Projektbidrag för stärkt kultur i skolan

Syftet med projektbidraget är att stötta utvecklingsprojekt av nationellt intresse som stärker strukturer och främjar samverkan mellan fria kulturaktörer och skolan. Syftet är också att främja en likvärdig tillgång till konst och kultur för barn och elever oavsett geografisk ort eller skolform.

Bidraget är under uppbyggnad med ny ansökningsblankett och egen webbsida som kommer att publiceras i början av september 2022. Till dess kan du läsa mer om vilka regelverk som styr bidraget, vem som kan söka och vad det går att få genom bidragets riktlinjer.

Riktlinjer för bidraget Stärkt kultur i skolan

Ansökningsdatum

Du kan ansöka under perioden 22 september - 18 oktober 2022. Du ansöker via vår onlinetjänst. 

Redovisning av tidigare beviljade projektbidrag

Kommande redovisning av beviljat projektbidrag 2021 (med sista redovisningsdatum 15 december 2022) görs manuellt på följande blankett:

Redovisningsblankett Stärkt kultur i skolan.doc

När du fyllt i blanketten skickar du den till Kulturrådets registrator kulturradet@kulturradet.se

Redovisningsblankett Stärkt kultur i skolan

+ + +