Till navigation Till innehåll

Verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan

Med stöd av regleringsbrev får medel från anslagsposten (1:3 Skapande skola) även fördelas till verksamheter som arbetar med att långsiktigt och nationellt stärka kultur i skola.

Medel om bidrag från Stärkt kultur i skola kan inte sökas av skolhuvudmän, de hänvisas till Skapande skola-bidraget

I mån av medel kan Kulturrådet ta beslut med stöd av den allmänna förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. Det finns ingen specifik ansökningsomgång för Stärkt kultur i skolan utan ansökningar tas emot löpande under året via e-post till till Kulturrådets registrator kulturradet@kulturradet.se Eventuella bidrag är direkt kopplat till återflödet från föregående års bidrag och hanteras i samband med redovisningarna under senhösten.

Vid frågor kontakta handläggarna för Skapande skola,
e-post: skapandeskola@kulturradet.se


Ansökningsblankett Stärkt kultur i skolan

Skicka ansökan till Kulturrådets registrator: kulturradet@kulturradet.se

Redovisningsblankett Stärkt kultur i skolan.doc

+ + +