Till navigation Till innehåll
Kvinnlig bibliotekarie sitter framför datorn och tar del samtal som pågår på skärmen.Kvinnlig bibliotekarie sitter framför datorn och tar del samtal som pågår på skärmen.Kvinnlig bibliotekarie sitter framför datorn och tar del samtal som pågår på skärmen.

Vid tre tillfällen under våren 2023 bjuder vi in folkbiblioteken till digitala frukostträffar. Foto: Susanne Kronholm.

Digitala frukostträffar med läsfrämjandelyftet

Erfarenhetsutbyte, lärande och inspiration – under våren 2023 bjuder Läsfrämjandelyft för folkbibliotek in till tre digitala frukostträffar där det kollegiala lärandet står i fokus. Träffarna vänder sig till medarbetarna på landets alla folk- och regionbibliotek och startar i april.

Vid varje tillfälle bjuder vi in ett folkbibliotek som under en kortare presentation berättar om en kompetenshöjande insats som genomförts bland medarbetarna. Kopplat till presentationerna kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Ungefär en månad före varje träff kommer vi presentera månadens gäst.

Samtalen sker live – de kommer inte att spelas in och finnas tillgängliga efteråt. Material och kortare intervjuer med månadens gäst kommer vi dela med oss av på vår webbplats och på Digiteket.

Läs mer och anmäl dig till träffarna här:

Träff 1: onsdag 19 april

Träff 2: onsdag 10 maj

Träff 3: onsdag 7 juni

Träffarna sker via Teams och du anmäler dig separat till de träffar som du vill delta på. Vi har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller!

Vill du bli månadens gäst?

Arbetar du på ett folkbibliotek som genomfört eller planerar en spännande kompetenshöjande insats inom läsfrämjandelyftet som ni vill dela med er av? Kontakta vår kommunikatör Mikael Weikvist och berätta om satsningen. Vi planerar träffarna löpande under våren.

Kontakt

Mikael Weikvist

  • Kommunikatör