Till navigation Till innehåll

Fristadshandboken

Kulturrådet har i regeringsuppdrag att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer och för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Kulturrådet vill genom denna handbok underlätta städernas viktiga arbete och verka för att fler svenska städer blir fristäder för författare och andra konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

Fristad. En handbok för Sveriges fristäder inom ICORN

Cities of Refuge. A Handbook for Sweden’s Cities of Refuge Within the ICORN Network

Handboken beskriver vad som ingår i att vara fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) och hur det fungerar i Sverige.

Det finns två syften med handboken:

  1. Att ge övergripande information om vad det innebär att vara och hur man blir fristad inom ICORN i Sverige.
  2. Att tillhandahålla relevant information som möjliggör och underlättar arbetet för fristäderna och fristadsperioden för fristadskonstnärerna.

Handboken ger konkreta råd och information om perioden före, under och efter tiden i fristaden. Under rubrikerna finns länkar till sidor där det finns mer detaljerad information kring till exempel avtal, regler med mera. I slutet av handboken finns en checklista.

+ + +