Till navigation Till innehåll
Kvinna med regnbågsflagga.Kvinna med regnbågsflagga.Kvinna med regnbågsflagga.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Handlingsplan ska stärka hbtq-i-personers rättigheter

Den 21 januari beslutade regeringen om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Handlingsplanen gäller fram till och med 2023 men innehåller även strategiska insatser för att säkerställa det långsiktiga arbetet.

Till handlingsplanen tillförs 14 miljoner kronor per år fr.o.m. 2020 och för 2021 och 2022 beräknas en tidsbegränsad förstärkning på ytterligare 10 miljoner kronor per år.

Regeringen har utsett en rad myndigheter till att vara hbtqi-strategiska, varav Kulturrådet är en. Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Idag finns 11 strategiska myndigheter.

Läs handlingsplanen och mer om regeringens arbete på regeringens webbplats