Till navigation Till innehåll
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet. Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet. Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Digitalt högnivåmöte om rättigheter och möjligheter

Nyligen bjöd jämställdhetsminister Märta Stenevi in generaldirektörer och representanter från de 11 hbtqi-strategiska myndigheterna till möte. Fokus låg på hur hbtqi-personers lika rättigheter kan stärkas.

På mötet deltog också representanter från andra myndigheter som har uppdrag inom ramen för genomförandet av hbtqi-handlingsplanen samt representanter från civilsamhället.

- Många av de framsteg som har gjorts för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter hade inte varit möjliga utan ett civilsamhälle som ständigt lyfter de samhällsutmaningar som behöver bemötas. Civila samhällets organisationer är oerhört viktiga aktörer för förändring, sa jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Sammanfattningsvis konstaterar regeringen att det finns många utmaningar kvar att hantera men samtidigt så finns det ett stort engagemang i frågorna. Arbetet för att tillsammans stärka hbtqi-personers lika rättigheter fortsätter.

Här läser du ett längre referat från mötet.