Till navigation Till innehåll
Bild för - KUR_30_ljusgron_bla_RGBsv.jpgBild för - KUR_30_ljusgron_bla_RGBsv.jpgBild för - KUR_30_ljusgron_bla_RGBsv.jpg

Mål inom Program för konstnärlig frihet

Insatserna inom programmet ska vara genomförda senast 2023 och resultera i förbättrade möjligheter för fler att fritt skapa, sprida och ta del av den konst och kultur de önskar.

Mer specifikt bygger programmet på följande mål:

Långsiktiga mål: 

  • Förbättrade möjligheter att vara verksam som konstnär, att fritt skapa, visa och sprida sitt arbete utan att utsättas för hot och repressalier från stat eller annan part 

  • Förbättrade möjligheter för alla människor att fritt sprida och ta del av den konst och kultur som de själva önskar
     

Delmål för programperioden är:   

  • Förbättrade möjligheter för konstnärer att vara verksamma utan att utsättas för hot och repressalier 

  • I de fall en konstnär inte kan verka på sin hemort, finns det förbättrade möjligheter att få fristad  

  • Fler länders lagstiftning och rättstillämpning ger konstnärer förutsättningar att fritt skapa, visa och sprida sitt arbete utan att utsättas för olika former av censur 

  • Ökad kapacitet och nätverkande internationellt för gemensam kunskapsutveckling kring hur konstnärer kan få förbättrade möjligheter att vara verksamma 

  • Ökad kapacitet hos relevanta aktörer att stärka kvinnors möjligheter att vara konstnärligt verksamma 

Med Program för konstnärlig frihet bidrar vi till att konstnärer och kulturaktörer globalt kan verka fritt oavsett åsikt, religion, kön eller sexualitet. Programmet bidrar också till att globalt skydda och främja yttrandefrihet, konstnärlig frihet och en mångfald av kulturuttryck.