Samtal under Neu Now, en konstfestival i Amsterdam, i samband med det EU-stödda projektet Next Accelerator. Foto: Iris DuvekotSamtal under Neu Now, en konstfestival i Amsterdam, i samband med det EU-stödda projektet Next Accelerator. Foto: Iris DuvekotSamtal under Neu Now, en konstfestival i Amsterdam, i samband med det EU-stödda projektet Next Accelerator. Foto: Iris Duvekot + + +

Samtal under Neu Now, en konstfestival i Amsterdam, i samband med det EU-stödda projektet Next Accelerator. Foto: Iris Duvekot

Våra särskilda regeringsuppdrag

Vi har flera särskilda uppdrag från regeringen som handlar om internationellt utbyte och samverkan.

Uppdragen finns beskrivna i regleringsbrevet och handlar om:

Fristadsprogrammet

Vi arbetar för att fler städer i Sverige ingå i det internationella fristadsprogrammet ICORN (International Cities of Refuge Network) och bli fristäder för hotade konstnärer. Vi arbetar också för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska bli en del av offentligheten. Det gör vi genom olika typer av informationsinsatser och genom att ge bidrag till projekt som ger fristadskonstnärer möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

Projektbidrag till fristadsprogrammet

Svenska fristäder (uppdaterad april 2019)

Fristadshandboken (uppdateras hösten 2019)

The handbook for Swedish cities of refuge

ICORN 

Kreativa Europa

Tillsammans med Filminstitutet är vi nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram Kreativa Europa. Vi ger råd till organisationer som vill söka och sprider kunskap om programmet och europeiskt kultursamarbete.

Kreativa Europa

Swedish Literature Exchange

Vi främjar svensk litteratur i utlandet genom vår satsning Swedish Literature Exchange. Kulturrådet är den myndighet som har i uppdrag att främja svensk litteratur i översättning och inom satsningen samordnar vi varje år bland annat den svenska närvaron på några utvalda bokmässor runtom i världen. Vi har också en mängd olika bidrag som översättare av svensk litteratur kan söka.

Swedish Literature Exchange

Unesco

Vi är nationell kontaktpunkt för Unescos 2005-konvention som ska skydda den kulturella mångfalden och internationellt kulturutbyte.

Unesco

ALMA – världens största barn- och ungdomslitteraturpris

Vi administrerar Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne – världens största barn- och ungdomslitteraturpris – som delas ut en gång per år. Vårt ALMA-kansli arbetar med administration och kommunikation kring priset,

ALMA