Till navigation Till innehåll
Året 2023 står i stor stil i de skiftande färgerna: blågrå, neon grönt och mörk grön. Året 2023 står i stor stil i de skiftande färgerna: blågrå, neon grönt och mörk grön. Året 2023 står i stor stil i de skiftande färgerna: blågrå, neon grönt och mörk grön.

World Summit on Arts and Culture

2023 arrangerar vi tillsammans med The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit on Arts and Culture. Det internationella toppmötet kommer samla ledare, politiker, forskare och utövare från konst- och kultursektorn i hela världen kring temat konstnärlig frihet.

World Summit är ett globalt forum som främjar utbyten mellan representanter från myndigheter, civilsamhälle, kultursektorn och andra sektorer. Det nionde världstoppmötet utforskar hur vi kan – och varför vi bör skydda konstnärlig frihet. 

Konstnärlig frihet är ett av fundamenten i kulturpolitiken och innefattar rättigheter som skyddas av internationell rätt. ”Friheten att föreställa sig, skapa och sprida olika kulturella uttryck utan statlig censur, politisk inblandning eller påtryckningar från icke-statliga aktörer” (UNESCO 2019). 

Beslutsfattare, konstnärer och aktörer runt om i världen driver frågan om förbättrade villkor för att fritt skapa och ta del av kultur. Samtidigt har situationen försämrats för många. Vägen framåt är komplex och har försvårats ytterligare av pandemin. Det nionde toppmötet kommer att utforska de politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och kulturella faktorerna som påverkar villkoren för ett fritt kulturliv. 

Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet:
– Konstnärlig frihet är en känslig och stundtals kontroversiell fråga. Konstens betydelse i samhället ökar, vilket leder till att den kan uppfattas som mer hotfull. Den samtida konsten befinner sig inte sällan mitt i samhällsdebatten. En förskjutning som medfört att konsten attackeras från flera håll, i Sverige såväl som globalt. Konstnärer utsätts för mord, våld, hot, hat, trakasserier, politiska påtryckningar och censur. Vi befinner oss i en tid där vi behöver försvara den konstnärliga friheten. IFACCAs toppmöten bygger på öppen dialog och vi är hedrade att samarbeta med dem för att möjliggöra internationella samtal och lära av varandra.

Magdalena Moreno, verkställande direktör, IFACCA:
– Vi verkar i komplexa tider, men konstens och kulturens viktiga roll i det offentliga livet förblir konstant. Med det nionde världstoppmötet strävar vi efter att främja internationellt utbyte mellan olika aktörer för att bekräfta konst och kultur som en allmännytta som främjar en inkluderande social omvandling. En sådan omvandling bygger på kulturella uttryck som representerar den fulla mångfalden och dynamiken hos våra kulturella ekosystem och samhällen, genom både skapande och delaktighet. Pandemin visar oss att dessa saker inte kan tas för givna och gör det mer angeläget att överväga konstnärlig frihet, våra rättigheter och skyldigheter och villkoren för dess existens. Det är en ära att samarbeta med Kulturrådet – med sitt mångåriga engagemang för konstnärlig frihet – för att leda ett globalt samtal som kommer att definiera vår gemensamma framtid. 

Toppmötet är öppet för IFACCA-medlemmar och andra inbjudna aktörer. Utifrån den globala utvecklingen av pandemin kan planerna justeras. Delar av programmet kommer vara tillgängliga digitalt.

Läs mer

artsummit.org

Om IFACCA

Kulturrådet ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. World Summit for Arts and Culture är en del av Kulturrådets breda internationella arbete och stärker Sveriges roll på den globala kulturpolitiska arenan. Andra exempel på hur vi arbetar internationellt är uppdraget inom fristadsprogrammet och som nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa och Unescos 2005-konvention samt Program för konstnärlig frihet i samarbete med Sida. Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete.

Relaterat material

Kontakt

Ann Traber

  • Handläggare

Bongi MacDermott

  • Enhetschef kommunikation och omvärld