Till navigation Till innehåll
Böljande mönster i tre nyanser av grönt för World Summit on Arts and Culture 2023Böljande mönster i tre nyanser av grönt för World Summit on Arts and Culture 2023Böljande mönster i tre nyanser av grönt för World Summit on Arts and Culture 2023

World Summit on Arts and Culture 2023

Registrering öppen till World Summit on Arts and Culture

Den 3–5 maj 2023 arrangerar Kulturrådet och The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) det nionde toppmötet World Summit on Arts and Culture. World Summit äger rum vart tredje år och är ett globalt forum som främjar utbyten mellan myndigheter, civilsamhälle, kultursektorn och andra sektorer.  

Temat för World Summit 2023 är värnandet av konstnärlig frihet. Målgruppen är IFACCA-medlemmar och beslutsfattare, forskare, chefer, konstnärer och verksamma inom kultur och andra sektorer i hela världen.     

Konstnärlig frihet är en rättighet som erkänns och skyddas av internationell lagstiftning. Att stärka den konstnärliga friheten är en global politisk utmaning. Flera aktörer runt om i världen driver frågan om förbättrade villkor för att fritt skapa och ta del av kultur samtidigt som situationen har försämrats för många.   

IFACCA World Summit 2023 skapar ett globalt erfarenhetsutbyte och utforskar faktorerna som påverkar villkoren för ett fritt kulturliv. Vi vill initiera och fördjupa dialog som främjar att den konstnärliga friheten stärks globalt.  

Programmet för World Summit 2023 har utvecklats i samarbete med ett internationellt programråd, bestående av ledare från den internationella konst- och kultursektorn, och representanter från Kulturrådet och IFACCA.   

World Summit 2023 sker i samarbete med bland annat Helsingborg stad, Kanadas ambassad, Moderna Museet, Region Skåne, Riksteatern, Stadshuset, Stockholm stad och Visit Stockholm. 

Registrering sker via webbplatsen för World Summit on Arts and Culture 2023. 

Läs mer  

World Summit on Arts and Culture 2023 

Kontakt

Bongi MacDermott

Enhetschef kommunikation och omvärld

Ann Traber

Handläggare

Laddar...