Dans för Hälsa, en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Foto: Magnus Westerborn.Dans för Hälsa, en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Foto: Magnus Westerborn.Dans för Hälsa, en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Foto: Magnus Westerborn. + + +

Kultur och hälsa

Dans för Hälsa behandlar psykisk ohälsa hos ungdomar. Foto: Magnus Westerborn.

Vårt arbete

Här samlar vi information och nyhetsartiklar om olika initiativ och forskning inom kultur och hälsa. Du hittar också länkar till aktörer som är verksamma inom området, exempelvis på regional och lokal nivå. För tillfället har vi inget formellt uppdrag inom kultur och hälsa.

Tidigare uppdrag

Vi har haft ett särskilt uppdrag att ge bidrag till kultur för äldre och att sprida information om arbetet inom området. Uppdraget pågick under åren 2011–2013.

Under 2018 hade vi ett tidsbegränsat uppdrag att göra en nationell översyn av kultur och hälsa. Vår rapport ger en bild av hur kultursektorn samt hälso- och sjukvårdssektorn arbetar med kultur kopplat till hälsa och hur sektorerna samverkar. Vi har också lämnat förslag på hur området kan vidareutvecklas. Vi hoppas att rapporten ska ge mer kunskap och bidra till fortsatt utveckling av området.

Nationell översyn Kultur och hälsa

Kontakt

Information om vårt strategiska uppdrag.

Karin Westling

  • Handläggare