Forskning om Kultur och hälsa

En mångvetenskaplig och gränsöverskridande forskning är en förutsättning för kultur och hälsa. Den har dessutom en viktig uppgift att förse politiker och andra beslutsfattare med vetenskapliga belägg inför större kultur- och hälsasatsningar. Inom hjärnforskningen visar till exempel en rad studier att kulturaktiviteter som dans och körsång har en positiv effekt på hälsan.

Lärosäten i Sverige

 

Internationellt