Dansläger för personer med ParkinsonDansläger för personer med ParkinsonDansläger för personer med Parkinson + + +

Dansläger för personer med Parkinson.

Nordic Journal of Arts, Culture and Health ute nu

Nu ligger första utgåvan av The Nordic Journal of Arts, Culture and Health ute på nätet. Den nordiska tidskriften tar upp aktuell forskning, rapporter, ny litteratur och annat inom området kultur och hälsa.

Läs tidskriften här