En oförglömlig historia 2  Ola DyrhillEn oförglömlig historia 2  Ola DyrhillEn oförglömlig historia 2  Ola Dyrhill + + +

En oförglömlig historia 2 Ola Dyrhill

Nordisk forskningskonferens i Malmö

Den 21-22 maj i Malmö träffas The Nordic Network for Arts & Health Researchers.

Vill du komma i kontakt med nätverket hittar du de olika ländernas kontaktpersoner på nätverkets webbplats.

Nordic Arts & Health Research Network