Till navigation Till innehåll
Bild för - Blomma_16x9_gron.jpgBild för - Blomma_16x9_gron.jpgBild för - Blomma_16x9_gron.jpg

Shared Reading ger socialt välbefinnande

Att dela läsupplevelser med andra i grupp kan vara ett sätt att väcka läslusten och samtidigt bidra till social gemenskap. Region Skåne har samarbetat bland annat med brittiska The Reader och Lunds universitet.

Någon bra översättning av Shared Reading tycks inte finnas. Kanske fungerar Gemensam läsning bäst. Det handlar om att läsa i grupp tillsammans med en läsledare. Läsledaren läser högt och gruppen följer med i boken. Ibland stannar man och reflekterar över något som fångar uppmärksamheten, en händelse i handlingen eller kanske bara ett ovanligt ord. Man diskuterar och fortsätter sedan läsa. Längre ner i den här artikeln finns en länk till ett reportage av journalisten Immi Lundin.

Konceptet låter människor möta bra texter. University of Liverpool har utvecklat metoden. Konceptet välkomnar både vana och ovana läsare, men passar särskilt bra för att väcka läslust, öka språkutveckling och ge personer, som av olika anledningar har svårt att läsa själv, en läsupplevelse. Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa.

Läs om Shared reading på Region Skånes webb

Immi Lundin, kulturjournalist och litteraturvetare från Lund har mött några av dem som, liksom hon själv, utbildat sig till läsledare genom spännande samarbeten mellan brittiska The Reader, Region Skåne, Lunds universitet och Folkuniversitetet i Landskrona.

Här kan du läsa hennes reportage

+ + +