Pojke med mask av papier machePojke med mask av papier machePojke med mask av papier mache + + +

Foto: Susanne Kronholm

Utbildning för dig som jobbar med äldre

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa tagit fram en uppdragsutbildning. Den riktar sig till dig som arbetar med äldre.

SMI har utformat en utbildning i hur omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av konstnärliga verktyg som musik, sång, rim, ramsor, poesi, dans och rörelse. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården.

Läs mer om utbildningen på SMI:s webbplats