Till navigation Till innehåll
Illustration: Lisen AdbågeIllustration: Lisen AdbågeIllustration: Lisen Adbåge

Bokgåvor i förskolan

Illustration: Lisen Adbåge

Vårt uppdrag

Kulturrådet har fått ett uppdrag från regeringen kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige under våren 2019 få gratis böcker. Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.

Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt uppmuntra barns nyfikenhet och intresse för läsning. Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel läslyftet och Bokstart.

 

Vi ska:

  • erbjuda ett brett urval av titlar som tagits fram av sakkunniga. Urvalet görs utifrån verkens kvalitet och tar hänsyn till barns olika förutsättningar. Det är böcker inom olika genrer och olika språk, inklusive minoritetsspråken.
  • göra så att förskolorna får titlarna distribuerade till sig utan kostnad.
  • tillhandahålla en handledning om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet i förskolan och informationsmaterial till föräldrar om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till.
  • främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller det läsfrämjande arbetet.