Till navigation Till innehåll

Nationellt nätverk för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur

Kulturrådet har i uppdrag att främja samiska folkets och judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteters kultur. Det handlar om att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och att verka för att kulturinstitutioner och andra aktörer i samverkan med grupperna ska främja minoriteternas kultur och kulturarv. Regionerna och de regionala kulturinstitutionerna har också ett ansvar att främja de nationella minoriteternas kultur.

Kulturrådet bjuder regelbundet in regionerna till rundabordssamtal för att diskutera aktuella sakfrågor. Den 14 februari 2019 hade rundabordssamtalet fokus på nationella minoriteters kultur. Syftet med mötet var att utröna regionernas utmaningar och behov avseende nationella minoritetsfrågor. Några gemensamma områden som identifierades var exempelvis behov av ökad kompetens, erfarenhetsutbyte samt nationellt stöd i arbetet med frågorna.

Diskussionerna på rundabordssamtalet ledde till bildandet av ett nationellt nätverk för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur som Kulturrådet koordinerar. Syftet med nätverket är erfarenhets- och kunskapsutbyte i nationella minoritetsfrågor. Tanken är att nätverket ska fungera som ett konkret stöd i arbetet med dessa frågor. Nätverket består av regionala tjänstepersoner med ansvar för nationella minoriteters kultur. Nätverket träffas 1 gång per år.

Koordinator för nätverket är: Bella Lawson, handläggare nationella minoriteters kultur.

Kontakt

Bella Lawson

  • Handläggare nationella minoriteters kultur
+ + +