Till navigation Till innehåll
Bild på bokryggar. Bild på bokryggar. Bild på bokryggar.

Återrapportering av regeringsuppdrag - nationella minoriteter

Litteratur på minoritetsspråk

2017 fick Statens kulturråd ett regeringsuppdrag att under perioden 2017–2019 genomföra insatser som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Det långsiktiga målet har varit att implementera uppdraget i Kulturrådets ordinarie verksamheter samt identifiera vilka insatser som framöver behövs för att skapa en starkare infrastruktur för utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk. Läs mer om detta i återrapporteringen.

I uppdraget har det även ingått att genomföra läsfrämjande insatser i samverkan med företrädare för minoriteten romer. Som en del av det uppdraget har Sveriges femte läsambassadör fokus på minoriteten romer. Bagir Kwieks arbete går delvis att följa via läsambassadörens blogg. 

Inom uppdraget har Kulturrådet även tagit fram en katalog över ny litteratur på nationella minoritetsspråk.


Läs mer

Litteratur på minoritetsspråk

Läsambassadörens blogg

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken

 

+ + +