Till navigation Till innehåll
Bild för - KUR_33_gron_turkos_RGB.jpgBild för - KUR_33_gron_turkos_RGB.jpgBild för - KUR_33_gron_turkos_RGB.jpg

Isof vidareutvecklar handlingsprogrammen

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Uppdraget ska redovisas till regeringen 30 september 2021.

I september 2020 lämnade Isof ett förslag till handlingsprogram om insatser för bevarande av minoritetsspråken. Nu vill regeringen att Isof vidareutvecklar förslaget.

Detta innebär att Isof ska:

  • Närmare redogöra för vilka förutsättningar de olika språken har och vad som krävs för att vända den negativa trenden. Redogörelsen ska inkludera en beskrivning av hur språkvården för de olika språken bedrivs idag.

  • Motivera hur förslagen, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kommer att bidra till revitalisering för de olika språken.

  • Redogöra för ytterligare erfarenheter från andra länder och närliggande processer som är relevanta för lämnade förslag.


På regeringens webb läser du hela uppdraget