Till navigation Till innehåll
Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Museum om Förintelsen hos Statens historiska museer

Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas inom Statens historiska museers verksamhet.

Sveriges museum om Förintelsen kommer att utföra sitt uppdrag i samverkan med de överlevande och deras anhöriga, det judiska och romska civilsamhället samt andra berörda.

Länsmuseerna och lokala museer, exempelvis Malmö museer, bör få en särskild roll, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser med anknytning till Förintelsen finns i hela landet.

– Jag är glad att regeringen idag kan ge detta viktiga uppdrag till Statens historiska museer. Att inrätta museet inom Statens historiska museer markerar att Förintelsen på många sätt är en del av Sveriges historia. Myndigheten har en gedigen expertis vad gäller samling och arkiv, pedagogiska metoder samt inom produktion av utställningar och digitalt material. Myndigheten har därtill en väl etablerad samverkan både med institutioner och civilsamhället i Sverige, men också med internationella organisationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande