Till navigation Till innehåll
Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Kulturminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl.

Museum om Förintelsen inrättas i Stockholm

På minnesdagen för Förintelsen 27 januari blev det klart att museet som ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen hamnar i Stockholm. För att underlätta för skolelever och allmänhet runt om i landet att besöka museet valde regeringen Stockholm. Museet öppnar i juli 2022.

– Att samla historier och berättelser är en del av att minnas och hedra de som dog, men samtidigt aldrig glömma Förintelsen. Ett museum som samlar överlevares namn och berättelser blir en del av det kulturarv vi gemensamt förvaltar inför framtiden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I regeringsförklaringen i januari 2019 aviserades att ett nytt museum ska inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Regeringen kommer inom kort att lämna ett uppdrag till berörd museimyndighet och bedömer att inrättandet av museet i en befintlig myndighet bör ske mot bakgrund av att inrättandet ska hålla hög kvalitet men även gå snabbt och smidigt.

I regeringens pressmeddelande betonar man att det finns många viktiga aktörer som ett museum om Förintelsen bör samverka med, bland annat länsmuseerna och lokala museer. Både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser som rör Förintelsen finns i hela landet.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats

+ + +