Till navigation Till innehåll
Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

Regeringen fortsätter sitt arbete mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Bland annat förstärks stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfunden och polisen ska utveckla sitt arbete mot hatbrott.

– Det civila samhället behöver värnas mot hat och hot. De som utövar sin religiösa tro eller engagerar sig ideellt för alla människors lika värde ska kunna göra det utan att utsättas eller skrämmas till tystnad. Jag är därför glad att kunna meddela att regeringen ökar stödet till det civila samhällets säkerhetsarbete nästa år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 19 miljoner kronor från och med nästa år.

Polisen ska genomföra kompetenshöjande insatser inom myndigheten samt redovisa resultat av det arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och uppklaringen av dessa brott. De ska också redovisa en beskrivning av arbetet mot it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polisen ska även beskriva hur förutsättningar för samverkan skapas med andra myndigheter och organisationer. Uppdraget ska slutredovisas december 2023.

Läs mer på regeringens webbplats