Till navigation Till innehåll

Maktförflyttning inom scenkonsten undersöks

Vad händer med makten som en koreograf, tonsättare eller dirigent har när hela gruppen skapar tillsammans? Hur kan äganderätten bli jämbördig inom gruppen? Vad blir det gemensamma lärandet? Det är frågor som projektet Crossing Motion nu kommer undersöka tre år framåt.

Vad händer i den samskapande processen mellan dans och musik när man jobbar inkluderande? Projektet Crossing Motion tittar på befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet av ägandet i processen till alla deltagare i samskapandet.

I den traditionella skapandehierarkin med en regissör, dirigent eller koreograf finns en vision som andra ska uppfylla. Projektet vill bryta ner hierarkin och istället arbeta med en kollektiv kreativ plattform. Projektet är en lärandeprocess och ett forskningsprojekt som ska undersöka arbetsprocesser i syfte att utveckla nhya verktyg. Resultaten kommer användas i ett uppföljande projekt då målet kommer att vara en scenkonstproduktion med nationella och internationella samarbetspartner. 

Projektet finansieras av Region Jönköpings län, Kulturrådet, Allmänna arvsfonden, Västmanlands Musik, Stockholms konstnärliga högskola, Candoco Dance Company, ShareMusic and Performing arts. Huvudaktör är Region Jönköpings län – Utbildning och kultur.

Läs mer:

Om projektet