Till navigation Till innehåll
Boverkets entrédörr. Foto: Franz Feldmanis.Boverkets entrédörr. Foto: Franz Feldmanis.Boverkets entrédörr. Foto: Franz Feldmanis.

Foto: Franz Feldmanis.

Ansvaret för enkelt avhjälpta hinder analyseras av Boverket

Regeringen har slagit fast att genomförandet av funktionshinderspolitiken är viktig och befintliga brister i tillgängligheten ska tas bort. I den senaste uppföljningen bedömde Boverket att det fortfarande finns hinder. Nu får Boverket i uppdrag att snabba på arbetet med ansvarsfrågan.

Boverket ska analysera hur en reglering av vem som ansvarar för enkelt avhjälpta hinder kan utformas. Myndigheten ska även utreda om det är möjligt att undanta vissa enkla åtgärder från den ekonomiska bedömningen som ska göras. Boverket ska lämna förslag på författningsreglering.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2021.

Läs regeringens pressmeddelande och Boverkets uppföljning