Till navigation Till innehåll
Vy med träd, hyreshus ich orange himmel. Foto: Linda Åkesson.Vy med träd, hyreshus ich orange himmel. Foto: Linda Åkesson.Vy med träd, hyreshus ich orange himmel. Foto: Linda Åkesson.

Foto: Linda Åkesson

Digitalt projekt bröt isoleringen

Postkodstiftelsen fördelade under våren 2020 projektpengar som snabbt kunde underlätta konsekvenserna av pandemin. Ett av projekten som fick stöd var Rapport från (ständig) isolering. Ansvariga för projektet var ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering.

Projektet riktades till vuxna som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom blivit isolerade. ShareMusic jobbar samskapande med konstnärligt arbete, men hur skapar man detta digitalt utan att befinna sig i samma rum som deltagarna?

– Nyckeln var att interagera online, att alla kunde se och höra varandra. Då kunde deltagarna ställa frågor och skapa tillsammans. Det blev ett tillåtande rum där alla visade tålamod. Vi hade också en teknisk ansvarig vid varje workshop eftersom deltagarna hade olika tekniska förkunskaper och förutsättningar, säger projektsamordnare Malin Johansson.

Målet med projektet var att skapa en rapport där deltagarna kunde ge uttryck för sin situation. Projektdeltagarna ger en inblick i sina liv under en period i mänsklighetens historia där isolering och socialt utanförskap varit påtaglig.

– Den här gruppen har haft svårt att göra sin röst hörd under pandemin. Rapporten är en konstnärlig produkt. Där finns dikter, kreativa texter och bildmaterial, säger Malin Johansson.

Projektet startade i juli 2020. Under 5 veckor arbetade 23 deltagare från 10 olika kommuner tillsammans i 16 digitala workshoppar med dans, musik, text och röst, figurteater, foto och film.

Man använde onlineverktyget Zoom. Deltagarna kunde se och interagera med varandra och workshopledarna kunde dela ut uppgifter och dela upp deltagarna i så kallade ”break out rooms”. Den direkta kontakten blev viktig för känslan av gemenskap.

– Kreativiteten och gemenskapen i projektet har inspirerat oss. Det visar att det går att skapa trygga rum online och jag hoppas rapporten kan inspirera andra. Vi arbetar vidare med frågorna och kommer fortsätta utforska området, säger Malin Johansson.

Läs rapporten på ShareMusics webbplats

Titta på en film med konst från projektet