Till navigation Till innehåll
Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2021. Foto: Sarah Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts.Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2021. Foto: Sarah Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts.Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2021. Foto: Sarah Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts.

Nominerade till Kulturpaletten 2021. Foto: Sarah Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts.

Delaktighet i fokus inför Region Skånes verksamhetspris

I år har Region Skånes verksamhetspris Kulturpaletten fokus på delaktighet och medskapande. Tre kulturverksamheter är nominerade: Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö samt ShareMusic & Performing Arts. Prissumman är 100 000 kronor och pristagaren offentliggörs den 24 november.

Region Skånes Kulturpalett är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021–2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Kulturpaletten har varje år fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen. 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande. Under pandemin har kulturlivet upptäckt och utvecklat nya metoder för att nå målgrupperna. Med Kulturpaletten vill Region Skåne uppmärksamma de verksamheter som på ett kreativt sätt har fortsatt arbetet gentemot olika grupper i samhället under pandemin.

Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad

Biblioteket planerar bland annat After School med kulturaktiviteter och eftermiddagar där biblioteket enbart är barnens. After school har utvecklat biblioteket som mötesplats.

MuralCentralen i Malmö

MuralCentralen driver kollektiva konstprojekt – med samarbete och delaktighet som en tydlig linje. De håller workshops och föreläsningar på skolor, gör offentliga konstverk och Kollektiva konstprojekt som skapar lösningar.

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Grunden i arbetet är de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde, framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Läs mer

Om Kulturpaletten på Region Skånes webbplats

Gamlegårdens bibliotek: After school har utvecklat biblioteket som mötesplats

MuralCentralen: Kollektiva konstprojekt som skapar lösningar

ShareMusic & Performing Arts: Hur ser man till att alla kan delta på lika villkor?