Till navigation Till innehåll
 Projektet tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Foto: Casper Wijlhuizen. Projektet tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Foto: Casper Wijlhuizen. Projektet tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Foto: Casper Wijlhuizen.

Projektet tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Foto: Casper Wijlhuizen.

Malmöskola i scenprojekt

Den Malmöbaserade scenkonstgruppen Kollaborativet har jobbat fram en scenkonstupplevelse med en grundsärskola i Malmö. Verket Spiralens mitt finns uppbyggd på Malmö Konsthall. Det är den andra sceniska produktionen i projektet Jag är tid, jag är rum.

Den 19–28 april tar Kollaborativet emot förbokade elevgrupper från grundsärskolorna i Malmö. Det finns även några tillfällen reserverade för eleverna att komma tillsammans med sina familjer. Planar pandemin ut under hösten räknar man med att också allmänheten kan se verket.

Jag är tid, jag är rum är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt där scenkonstgruppen tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Gruppen arbetar nära barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger inom specialförskola och grundsärskola. Intentionen är att var och en ska kunna känna sig som medskapare.

Scenkonstgruppen Kollaborativet har sedan 2015 utvecklat en verksamhet som skapar scenkonst utifrån längre samarbetsprocesser med barn och unga inom pedagogiska verksamheter.

Läs mer

Information om projektet Jag är tid, jag är rum på Kollaborativets webb

+ + +