Till navigation Till innehåll
Flaggspel med norska flaggor.Flaggspel med norska flaggor.Flaggspel med norska flaggor.

I Norge ska offentliga instanser främja och skydda norskt teckenspråk enligt ny lag.

Norskt teckenspråk blir nationellt teckenspråk

Norge har fått en ny språklag. Där slås det fast att teckenspråket numera har status som nationellt teckenspråk. Enligt den nya språklagen ska offentliga instanser främja och skydda nationella minoritetsspråk och norskt teckenspråk.

I den norska språklagen slås följande fast: ”Norskt teckenspråk är det nationella teckenspråket i Norge. Som språkligt och kulturellt uttryck så motsvarar norskt teckenspråk norska.”

Syftet med språklagen är att ge det norska språket lagstadgad status och ett starkare skydd. Lagen ger status för samiska språk, andra nationella minoritetsspråk och norskt teckenspråk.

Läs mer

Läs artikel på SVT Nyheter/Nyhetstecken