Till navigation Till innehåll

Testa om webbplatsen uppfyller WCAG 2.0

Från och med 2017 så finns ett antal krav kopplade till de bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för de statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Det är ett led i Kulturrådets uppdrag att arbeta för ett mer tillgängligt och jämlikt kulturliv. Under rubrikerna nedan beskrivs vad som gäller för olika bidrag och aktörer. Material till stöd och vidareläsning finns under länkarna.

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för de kulturinstitutioner som får statligt stöd för regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet. De kulturinstitutioner som får statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet ska använda sig av den internationella standarden WCAG 2.0. och sträva mot att uppfylla ”nivå AA”, och minst uppfylla ”nivå A”.

WCAG 2.0 innehåller en mängd olika typer av riktlinjer för tillgänglighet på webben. Kulturrådet har valt ut ett antal kontrollpunkter/frågor som ska uppfyllas för att man från och med 2017 ska kunna få bidrag. De bör alla klaras med godkänt för att man ska kunna inrapportera till Kulturrådet att man uppfyller WCAG 2.0 A respektive AA. Vi hänvisar till webbriktlinjers självtest för att mäta måluppfyllelse mot WCAG 2.0 A, respektive AA. Testet tar cirka 20 minuter att genomföra.

Testet kan sparas och man kan återgå till det och arbeta vidare med det, allt efter som webbplatsen förändras. Se länkar till testet och till bilaga för kontrollpunkter till höger.

Arbetet för ökad tillgänglighet på webben är en ständigt pågående process. Via testet får man en bild av vad man behöver arbeta med för att ytterligare tillgängliggöra webbplatsen och kan därmed upprätta en åtgärdsplan att arbeta vidare med.

Testa WCAG 2.0 nivå A

Så här gör du:

Genomför webbriktlinjers självtest steg för steg. För att få ett resultat måste man göra hela testet. Då får man en åtgärdslista som sorteras i tre olika nivåer; Godkänt, Bör förbättras och Måste förbättras.

Jämför testresultaten i åtgärdslistan med bilagan som visar vilka kontrollpunkter/frågor i testet som avser WCAG 2.0 A respektive AA. De kontrollpunkter/frågor som finns i bilaga 1 och avser nivå A, bör alla ha fått godkänt i åtgärdslistan. Om någon av dessa hamnar under ”Bör förbättras” eller ”Måste förbättras” så måste de åtgärdas.

Testa WCAG 2.0 AA

Så här gör du: Genomför självtestet steg för steg. För att få ett resultat måste man göra hela testet. Då får man en åtgärdslista som sorteras i tre olika nivåer; Godkänt, Bör förbättras och Måste förbättras.

Jämför testresultaten i åtgärdslistan med bilagan som visar vilka kontrollpunkter/frågor i testet som avser WCAG 2.0 A respektive AA. De kontrollpunkter/frågor som finns i bilagan och berör nivå A och AA bör ha fått godkänt i åtgärdslistan. Om någon av dessa hamnar under ”Bör förbättras” eller ”Måste förbättras” så måste de åtgärdas.

+ + +