Till navigation Till innehåll
 Astrid Lindgren Memorial Award ceremony 2021 Astrid Lindgren Memorial Award ceremony 2021 Astrid Lindgren Memorial Award ceremony 2021

Konst och kultur berikar över gränser

När konst och kultur från olika länder möts berikas uttrycken och utbudet breddas. I vårt uppdrag från regeringen ingår att bidra till att det finns goda möjligheter för samverkan över nationsgränserna. Internationellt utbyte och samarbete inom kulturområdet är ett av våra strategiska utvecklingsområden.

Verka för konstnärlig frihet

Att svensk konst och kultur kan möta en internationell publik, liksom att konst och kultur från andra länder möter en publik i Sverige, är en viktig del i uppdraget. Lika viktigt är det att verka för konstnärlig frihet i de samarbeten och nätverk där vi ingår och bidrar med finansiering. Ta del av vårt internationella arbete!

Stora bilden: Bilderbokskonstnären Baek Heena och författaren Jean-Claude Mourlevat belönas med Astrid Lindgren Memorial Award 2020 och 2021. 
Foto: Susanne Kronholm. Se prisutdelningen i efterhand

Lilla bilden: Yasmine El Baramawy är fristadsmusiker i Malmö. Foto: Privat.

Stora bidlen på startsidan: A Radar Styled Novel är projektledare för det europeiska samarbetsprojektet The Sphere, som beviljats stöd från Kreativa Europa. Foto: Mats Bäcker. Läs mer om projektet

Bild för - CE_HOR_Sustainability_EN.jpg

Stöd att söka inom Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Totalt 2,4 miljarder euro ska fördelas de kommande sju åren till internationella samarbeten, rörlighet och kulturellt skapande.

arrow
Bild för - wsac_2022_insignia_B_horizontal.jpg

World Summit for Arts and Culture

2022 arrangerar vi tillsammans med The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit for Arts and Culture. Det internationella toppmötet kommer samla ledare, politiker, forskare och utövare från konst- och kultursektorn i hela världen kring temat konstnärlig frihet.

arrow
Bild för - CE_HOR_Sustainability_EN.jpg

Stöd att söka inom Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Totalt 2,4 miljarder euro ska fördelas de kommande sju åren till internationella samarbeten, rörlighet och kulturellt skapande.

arrow
Bild för - wsac_2022_insignia_B_horizontal.jpg

World Summit for Arts and Culture

2022 arrangerar vi tillsammans med The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) den nionde upplagan av World Summit for Arts and Culture. Det internationella toppmötet kommer samla ledare, politiker, forskare och utövare från konst- och kultursektorn i hela världen kring temat konstnärlig frihet.

arrow

Konstnärlig frihet i världen

Läsupplevelser i världen

Internationella satsningar som fått stöd

+ + +