Till navigation Till innehåll
27 september

Bokmässan 2019: 27 september

Bokmässan, Göteborg

Kom och möt Kulturrådet på Bokmässan i Göteborg, där vi är på plats med monter och seminarier!

Vår monter hittas vid nummer C02_39 och i den har du möjlighet att träffa oss från Kulturrådet under hela Bokmässan. Mer info om Bokmässan finns på deras webbplats: bokmassan.se

Storseminarier:

12–12.45. Scen K1
Vad gör litteraturen med oss?
Att läsa skönlitteratur är en kroppslig erfarenhet, det vet alla som har drabbats av en bok, fått gåshud av en dikt eller känt smaken av Madeleinekakor. Något händer i oss när vi läser. Kanske lästa erfarenheter också är verkliga erfarenheter.

Medverkande:
Aase Berg, författare
Jimmy Vulovic, litteraturforskare
Jonas Mosskin, psykolog
Moderator: Jenny Tunedal, poet, översättare och litteraturkritiker

15–15.45. Scen: Rum för bibliotek, F4
Författaren och biblioteket
Kärlekshistorien mellan författare och bibliotek kan se olika ut, ibland bara solsken och ibland fnurror på tråden. Hör författarna Magnus Utvik, Helena von Zweigberk och Mats Kempe samtala om högt och lågt kring biblioteksrelationer. Och om den annorlunda erfarenheten av att vara kommunförfattare, anställd av ett bibliotek.

Medverkande:
Magnus Utvik, författare och litteraturkritiker
Helena von Zweigberk, journalist och författare
Moderator: Mats Kempe, författare, bibliotekarie och kulturskribent

Biblioteks- och berättarscenen, D-hallen: 

11.40–12.00
Letterbox Club - välkommen in!
Letterbox Club vänder sig till barn i utsatta livssituationer. Syftet är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa och räkna. Barnen som deltar får ett paket med böcker, spel och skrivmaterial per månad under sex månader. Pilotprojekt har genomförts i Stockholm och Jönköping. Nu välkomnas alla kommuner i Sverige att vara med i Letterbox Club. Letterbox Club bygger på ett nära samarbete mellan olika professioner: bibliotekarie, socionom och pedagog. Hur samarbetar vi på bästa sätt? Hur stöttar vi vuxna i barnens närhet att vara läsande förebilder.

Medverkande:
Sofia Lager Milton, projektansvarig FoUrum, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Eva Johansson, barnbibliotekarie i Nässjö kommun 
Sofia Lindblom, gruppledare för familjehemsgruppen på Socialförvaltningen i Nässjö kommun
Arrangör: Kultur i väst i samarbete med Kulturrådet.

13.20–13.40
Sluta gissa-börja fråga!
Servicesafari, observationer och intervjuer – Ulricehamns bibliotekarier väljer att bli nybörjare igen och ställa nyfikna frågor även när de tror sig veta svaren. Utvecklingsprogrammet Bokstart - Idélabbet har lett till nya insikter och en förändrad syn på verksamheten och vem den är till för. Idéer tas fram utifrån vad man fått lära sig och testas sedan på användare. 
Medverkande: Victoria Klaiber Svensson, kulturstrateg Ulricehamn.
Arrangör: Kultur i väst i samarbete med Kulturrådet.

Kom och möt, i Kulturrådets monter, C02:39:

10.00: Myndigheten för tillgängliga medel (MTM). Myndigheten för tillgängliga medier finns på plats för att berätta om sin verksamhet och svara på frågor. 

11.00: Bokstart. Kulturrådets satsning på små barns språkutveckling. Möt projektledare från Kulturrådet samt representanter för pilotprojektet i Jämtland Härjedalen.

12.10: Letterbox Club vänder sig till barn i utsatta livssituationer, i syfte att stimulera deras lust att läsa och räkna. Träffa projektledarna från olika samverkande professioner.

13.00: Stärkta bibliotek. Träffa Kulturrådets handläggare som jobbar med regeringssatsningen Stärkta bibliotek.

13.50: Idélabbet, Bokstart. Arbetslaget från Ulricehamn finns på plats för att berätta om hur de utvecklat sin verksamhet utifrån tjänstedesign.

14.30: Helena Broms, bibliotekarie, berätttar om biblioterapeutisk livslinje och bokrecept.

16.00: ALMA - Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Träffa ALMA-kansliet och få inspirerande läsnycklar till böcker av årets pristagare Bart Moeyaert.