Till navigation Till innehåll
Aina Myrstener på PUSH festival i Uppsala 2018. Foto: Elin Hjulström Lord.Aina Myrstener på PUSH festival i Uppsala 2018. Foto: Elin Hjulström Lord.Aina Myrstener på PUSH festival i Uppsala 2018. Foto: Elin Hjulström Lord.

Konst och kultur berör – i hela landet!

Aina Myrstener på PUSH festival i Uppsala. Foto: Elin Hjulström Lord.

Hitta kunskap och inspiration

Vi ska alla kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet oavsett var i landet vi bor. Det är en bärande del av den svenska kulturpolitiken, och det har Kulturrådet regeringens uppdrag att arbeta för. De nationella kulturpolitiska målen säger också att alla ska ha möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Under 2020 kommer du att möta fem teman på vår webbplats. Med dem vill vi levandegöra våra bidrag och vårt främjande arbete. Första temat lyfter fram vår kulturella infrastruktur som bidrar till att det finns konst och kultur som berör - i hela landet. Välkommen att botanisera och hitta kunskap och inspiration!

Samtal om Hållbar kultur på Folk och Kultur
Samtal om Hållbar kultur på Folk och Kultur

Folk och Kultur i backspegeln

Under fyra dagar i februari 2020 arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi var på plats med monter, många medarbetare och seminarieprogram om bland annat bildning och hållbar kultur. Här kan du se seminarierna i efterhand.

arrow
Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab.
Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab

De ger dig konst och kultur där du bor

Långt ifrån alla våra bidrag hamnar i strålkastarljuset. Sedan många år fördelar Kulturrådet pengar till olika organisationer som skapar förutsättningar för kultur i hela landet. Det är en del av den kulturella infrastrukturen.

arrow
Föreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J Jansson
Föreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J Jansson

1,3 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Omkring 1,3 miljarder kronor går till 20 regioner via kultursamverkansmodellen. Samtliga regioner ökar sin finansiering, därmed höjs även det statliga bidraget.

arrow
Samtal om Hållbar kultur på Folk och Kultur
Samtal om Hållbar kultur på Folk och Kultur

Folk och Kultur i backspegeln

Under fyra dagar i februari 2020 arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi var på plats med monter, många medarbetare och seminarieprogram om bland annat bildning och hållbar kultur. Här kan du se seminarierna i efterhand.

arrow
Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab.
Folkets Hus och Parker har en turnétradition med Cirkus Cirkör. Foto: Linnéa Svensson Arbab

De ger dig konst och kultur där du bor

Långt ifrån alla våra bidrag hamnar i strålkastarljuset. Sedan många år fördelar Kulturrådet pengar till olika organisationer som skapar förutsättningar för kultur i hela landet. Det är en del av den kulturella infrastrukturen.

arrow
Föreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J Jansson
Föreställningen Siljansringen i Vattnäs Konsertlada. Foto: P-J Jansson

1,3 miljarder kronor till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till kultur i hela landet. Omkring 1,3 miljarder kronor går till 20 regioner via kultursamverkansmodellen. Samtliga regioner ökar sin finansiering, därmed höjs även det statliga bidraget.

arrow

Nytt om konst och kultur i hela landet

Det som alla ville säga

Lyssna på oss är ett projekt i Jörn som vänt frustration till drivkraft. Den här filmen berättar om hur en dikt om nedläggning blev startskottet för att skapa ett nytt kulturcentrum. Lyssna på oss har fått bidrag från Kulturrådets satsning Kreativa platser.

Hitta inspiration

+ + +