Till navigation Till innehåll

EU-kommissionen föreslår ny agenda för kultur

Att stärka internationella relationer inom kultur, stödja jobb och tillväxt i kulturella och kreativa näringar och utnyttja kulturens makt för att bidra till social sammanhållning. Det står i fokus för förslaget till ny Agenda för kultur, ett viktigt strategidokument för kulturpolitik inom EU, som EU-kommissionen antog den 22 maj 2018.

EU:s medborgare anser att kultur är den viktigast faktorn för att skapa en känsla av gemenskap, visar en undersökning från 2017 som genomfördes via Eurobarometer, en typ av statistiska undersökningar som genomförs på initiativ av EU-kommissionen. Men drygt en tredjedel av medborgarna deltar inte i några kulturaktiviteter. Ett ökat deltagande i kulturlivet kan föra människor i Europa närmare varandra, menar EU-kommissionen som har detta som utgångspunkt för sitt förslag till ny Agenda för kultur. 

De tre huvudförslagen i agendan handlar om: 

  • Att utnyttja kulturens möjligheter och kulturell mångfald för att bidra till social sammanhållning och välmående. Det ska ske genom deltagande i kulturlivet, rörlighet över gränser för konstnärer och skyddande av kulturarvet. 

  • Att främja jobb och tillväxt inom de kulturella och kreativa sektorerna. Det ska ske genom att främja konst och kultur i utbildning, ge stöd till relevanta förmågor och uppmuntra till innovation inom kulturens område. 

  • Att stärka internationella kulturrelationer genom att göra det mesta möjliga av kulturens potential att bidra till hållbar utveckling och fred. 
    Den nya agendan för kultur innehåller även idén om en speciell handlingsplan för arbetet med kulturarv. Den planen kommer att presenteras i slutet av Europaåret för kulturarv 2018 och EU:s medlemsstater kommer att uppmuntras att utveckla liknande planer på nationell nivå. 

Nästa år kommer även en ny arbetsplan för kultur som, tillsammans med Agenda för kultur, utgör två viktiga strategidokument för kulturpolitik inom EU. Den förra agendan för kultur sattes 2007. 

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige. Föräldraledig.

Ann Traber

  • Handläggare