Till navigation Till innehåll
A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker. En man och en kvinna i svart klädsel på ett torrt gräsfält med grön rök.A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker. En man och en kvinna i svart klädsel på ett torrt gräsfält med grön rök.A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker. En man och en kvinna i svart klädsel på ett torrt gräsfält med grön rök.

A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker.

A Radar Styled Novel

A Radar Styled Novel är projektledare till det europeiska samarbetsprojektet The Sphere, som beviljats stöd från Kreativa Europa.

Hej A radar Styled Novel! Berätta om er, vilka är ni?

A Radar Styled Novel är ett anagram för våra efternamn: Saloranta & de Vylder.

Saloranta & de Vylder inleddes som ett ramverk för samarbetet mellan oss: Olle Saloranta Strandberg och Sara de Vylder. Vi möttes och arbetade som en regissör-och-producent-duo 2014 men vi startade vårt gemensamma bolag för bara ett par år sedan. 

Vi drivs av att utveckla alternativa modeller för kreativa processer och scenkonstproduktion för att på så sätt hitta nya format och sammanhang för vår konst. Vi är också intresserade av samarbetsprojekt och samproduktioner lokalt, nationellt och internationellt. Vår erfarenhet av cirkus har tydligt visat oss värdet av gemensamt risktagande och det tar vi med oss även i de projekt som kan beskrivas mer som dans, konst eller teater. Det skapar ett lyssnande, inkännande, empati och genuint engagemang.

När vi inte är i produktion får vi ofta uppdrag där vi delar med oss av våra metoder för arbete i distribuerade team, självledarskap, projektsamarbeten och projektplanering. Det är tydligt att organisationer och aktörer från hela kultursektorn behöver ny kunskap om allt från styrdokument och mötesformer till hanteringen av digitala verktyg. Arbetet med The Sphere är verkligen nästa nivå inom det här området.

Sara har över 20 års erfarenhet som producent och är otroligt bra på att skapa relationer och driva igenom till synes omöjliga projektidéer. Hon är även mycket skicklig inom områdena publik/medverkandeinkludering och “ha kul på jobbet”. Hon kan mycket inom en väldig massa områden och hon var bland annat projektledare för konstruerandet av den första varmluftsballongen som skapades i Sverige på decennier, när vi skapade föreställningen Under

Olle har erfarenhet som regissör, koreograf, projektledare och administratör. Han har en bakgrund som cirkusartist och på senare tid har han utforskat cirkus i luftrummet - på plattformar i molnen - och mötet mellan cirkus, teknologi, ekonomi och organisation. Hans senaste turnerande föreställningar för Cirkus Cirkör (Undertrilogin) har spelat över 600 föreställningar i 60 städer på 3 kontinenter. 

Vi går in och ut ur varandras roller och har ett delat konstnärligt ledarskap. 

Berätta om ert europeiska samarbetsprojekt, The Sphere!

Vi är så otroligt glada och stolta över att vi är projektägare för 1 av 20 storskaliga Kreativa Europa-projekt. Det känns overkligt och fantastiskt att vi som en relativt nyetablerad svensk cirkusaktör har lyckats passera det nålsögat. Samtidigt känns det så välförtjänt då vi har skapat den här ansökan utan några konsulter, genom flitigt samarbete och gediget relationsbyggande med våra partners. Det går inte att undvika att nämna den fantastiska lättnaden det innebär att vi faktiskt får genomföra The Sphere nu. 

Vi har alltid jobbat internationellt eftersom en stor del av cirkusfältet består av aktörer som jobbar över hela världen. Det har fallit sig naturligt att The Sphere är ett internationellt konstnärligt projekt då arbetet ska ske med projektparterna och ytterligare samarbetsparter.

The Sphere är ett 3-årigt projekt med fokus på nya affärsmodeller och digitalisering för cirkus- och scenkonstsektorn. Som en ny transnationell produktions- och affärsmodell som drivs av Distributed Ledger Technologies (Blockchain) kommer The Sphere att göra det möjligt för varje deltagare att delta i utformningen av nya organisatoriska, estetiska och ekonomiska former. 

Projektet föddes ur en frustration över hur kreativitet och andra resurser begränsas av tröga infrastrukturer. The Sphere är ett öppet web 3.0 nätverk där allas bidrag till en viss kreativ process registreras. Detta möjliggör en radikal förändring av hur vi skapar scenkonst, hanterar ersättning och immateriell egendom. Samtidigt stärker The Sphere arrangörer, publiken som intressenter samt stimulerar konstnärliga samarbeten och nytänkande.

Projektmål: 

  • Sätta upp grunden för en ny innovativ affärsmodell för cirkusekosystemet (och vidare till andra scenkonstområden) som samlar ekosystemets olika aktörer, främjar samarbete och uppmuntrar gränsöverskridande lärande, delande, deltagande, experimenterande och undersökande.
  • Utveckla Rättighetshantering och IP-strategier – Utvinna kunskap från erfarenheterna från befintliga blockchain-projekt och främja konstnärlig innovation och delning.
  • Erbjuda en digital transnationell P2P-plattform på europeisk skala och tillhandahålla kompetensutveckling och utbildning för ändamålet.

The Sphere består av 8 partners och 3 ”third country partners” från 9 länder. De är universitet, festivaler, scener och kulturorganisationer; cirkusartister, dansare, filosofer, akademiker, systemutvecklare, hackers, med flera. Tillsammans har vi den kombinerade expertisen och kapaciteten att skapa ett projekt som kommer att ha bestående effekter på det europeiska kulturlandskapet. The Sphere kommer på sikt att sträcka sig över många kreativa, utbildnings- och ekonomiska sektorer samt skapa arbetsmöjligheter och möjligheter till mer hållbarhet för konstnärerna och sektorn.

Sfären har potentialen att bli ett viktigt transdisciplinärt nav för att skapa forskning i gränslandet mellan konst, nya styrningspraxis och medieteknik. 

Tack vare att The Sphere nu blir kommer vi även att kunna genomföra utökningen av vårt team och välkomna Erik Bordeleau, Amy Fee, Laura Lotti, Cem Dagdelen, Joel Mason och Rafael Pereira. Som redan har gjort så mycket för möjliggörandet av det här projektet. 

Vi vill också passa på att slänga en mängd tack för allt hittills till Sophie Travers som vi förhoppningsvis kommer att få fortsätta samarbeta mer med inom ramen för The Sphere.

Ni har precis fått veta att ni beviljats stödet, vad blir nästa steg?

Inledningsvis behöver vi gemensamt fördjupa oss i projektets syfte och principer. Det är viktigt att anpassa arbetet till den nya verkligheten som uppstår under den rådande coronaepidemin. Vi behöver se över våra önskade utfall, spåna tillsammans, organisera och strukturera alla delprojekt och bestämma nästa aktivitet som rör projektet framåt. Nu gäller det att genomföra ett fantastiskt projekt som kommer att inkludera massor av cirkusartister, konstnärer, forskare och så vidare. Vi vill att The Sphere ska generera en stor mängd glädje och kvalitet. I fokus sätter vi gemensamt risktagande, tillit, empati, lyssnande och engagemang. 

Here’s to The Sphere!

/Saloranta & de Vylder // A Radar Styled Novel

 

Projektfakta, The Sphere

Projektledare: A Radar Styled Novel (SE)

Partnerorganisationer: Berlin Circus Festival (DE), Lithuanian Dance Information Centre (LT), Teatro da Didascália (PT), Stephen Bachelder (SE), Handelshögskolan (SE), Maison des Jonglages (FR), Cordata F.O.R. (IT)

Partnerorganisationer i tredje land: High Acres Farm (US), Nordens Hus på Färöarna (FO), La Serre - Arts Vivant (CA)

EU-Stöd: Projektet beviljades 2020 stöd för europeiska samarbetsprojekt om totalt 1 053 470 euro.

Läs mer om det beviljade projektet, The Sphere

Läs mer om europiska samarbetsprojekt