Till navigation Till innehåll
Dansare på Världskulturmuseet i Göteborg under ett arrangemang i anslutning till Moving Beyond Inclusion. Foto: Danskompaniet SPINN och Världskulturmuseet.Dansare på Världskulturmuseet i Göteborg under ett arrangemang i anslutning till Moving Beyond Inclusion. Foto: Danskompaniet SPINN och Världskulturmuseet.Dansare på Världskulturmuseet i Göteborg under ett arrangemang i anslutning till Moving Beyond Inclusion. Foto: Danskompaniet SPINN och Världskulturmuseet.

Dansföreställning på Världskulturmuseet i Göteborg. Foto: SPINN och Världskulturmuseet.

”Samarbetet har fått oss att våga tänka större”

Moving Beyond Inclusion handlar om att visa mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst.

Här berättar Veera Suvalo Grimberg, konstnärlig ledare på SPINN, ett av sex danskompanier som ingick i Moving Beyond Inclusion, om projektet.

Hur fick ni idén om att samarbeta i projektet?

Det var det brittiska kompaniet Candoco Dance Company som tog initiativet. De hade samarbetat med oss och de andra kompanierna i projektet på olika sätt genom åren och kände att tiden var mogen för ett större samarbete.

Candoco bjöd in alla kompanier till ett första möte i Glasgow 2015, ett år innan vi sökte stöd, för att planera projektet. Vi bestämde oss för att göra ett tvåårigt projekt till att börja med. Planen var sedan att söka stöd för ett längre samarbetsprojekt på fyra år. Då fanns inte Brexit i tankarna – den frågan kom upp under projektets gång. Att hitta fler sätt att samarbeta på känns extra viktigt nu när läget för Candoco och resten av den brittiska kulturbranschen är så osäkert.

Hur gick ansökningsprocessen till? Vad lärde ni er av ansökningsprocessen?

Vi sökte 2016 och fick stöd på första försöket. Det är inte så vanligt förstod vi så många lyfte på hatten för oss och det blev vi självklart stolta över!

Alla bidrog i arbetet med ansökan och vi bollade idéer mellan oss. Eftersom initiativet kom från Candoco och de var projektledare tog de ett större ansvar men alla var med på olika sätt.

Ansökningsprocessen var rolig men inte alltid enkel. Att få ihop budgeten är till exempel smått komplicerat, inte minst eftersom så många länder är inblandade. Som tur var så var ingen part helt ovan vid att arbeta i projektform!

Vid sidan av ansökan till Kreativa Europa hade vi en egen process här i Sverige där vi sökte medfinansiering från regionen och Kulturrådet. Vi har ju lyckan att ha ett utbyggt stödsystem i Sverige men alla länder har inte det så processen såg ganska olika ut mellan kompanierna.

Berätta om projektet!

Kärnan är att visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst. Labben var navet i projektet. Vi hade ett labb per år, ett i Italien och ett i Uddevalla. Dessutom hade vi många mindre möten mellan dansare, konstnärliga ledare, projektledare och producenter i de olika länderna som ingick i samarbetet. Träffarna hade olika fokus och alla bidrog med det de kunde bäst. Vi kunde till exempel presentera det arbete vi gjort med tillgänglig webb och inspirera andra. 

Vi försökte dra nytta av det lokala sammanhanget och arrangerade labbet i Uddevalla i anslutning till dans- och teaterfestivalen i Göteborg så att Candoco och andra kompanier kunde delta där också. Vi anordnade också öppna seminarier och bjöd in allmänheten till föreställningar. Och så såg vi till att bjuda in olika typer av koreografer – personer både med och utan erfarenhet av den här typen av projekt. Till exempel bjöd vi in koreografen Carl Olof Berg till labbet i Uddevalla och nu har han koreograferat föreställningen Skirtpower hos oss!

Vad har samarbetet gett er?

Det har varit otroligt betydelsefullt! Vi hade inte kommit så långt internationellt utan det här. Till exempel gör en av våra dansare ett utbyte hos Candoco i London och andra dansare har fått möjlighet att arbeta i Italien och Kroatien. En väldigt stor sak som kommit ut av samarbetet är att vi gör en samproduktion med den italienska koreografen Chiara Bersani som vi träffade under labbet i Uddevalla 2016. Hon såg SPINN:s dansare och hörde av sig och ville samarbeta. Det har lett till att den italienska festivalen Oriente Occidente nu samproducerar vår nästa föreställning, Moby Dick av Chiara Bersani. Den får premiär 2020, under festivalen i Rovereto i Italien. Det samarbetet hade aldrig kunnat bli av utan Moving Beyond Inclusion!

Förutom konkreta internationella samarbeten, nätverk och utbyten så har samarbetet fått oss att våga tänka större! Vi känner oss starkare och kan mer än innan. Vi har fått vänner på alla plan – dansare, koreografer och producenter – och har upptäckt att det finns en öppenhet hos alla, även hos dem som är väldigt erfarna. Alla har varit lika värda i det här projektet och alla har något att tillföra och lära varandra – oavsett tidigare erfarenhet.

I grunden handlar det om att delta på lika villkor. Vår typ av verksamhet har fått högre status – både i dansvärlden och i samhället i stort. Genom att vara med i det här projektet har vi börjat prata annorlunda om oss själva. Kanske var tiden mogen för det men Moving Beyond Inclusion har gjort att vi utvecklats och kommit till den punkten att vi nu presenterar oss som ett danskompani, inte som Sveriges integrerade danskompani som vi sa tidigare!

Vad är planen framöver?

Vi fortsätter att samarbeta och har nu fått stöd från Schweiz, genom pengar från Pro Helvetia, Swiss Arts Council. Det nya projektet heter SPARK och där ingå alla kompanier från Moving Beyond Inclusion. Det schweiziska kompaniet BewegGrund är projektledare och vi har också fått med oss Coda-festivalen i Oslo.

Eftersom det är osäkert om brittiska Candoco kan söka EU-stöd igen på grund av Brexit behöver någon annan ta på sig rollen som projektledare. Inget kompani har vågat göra det än – inte vi heller. Det krävs mycket mod och resurser så vi avvaktar lite just nu. Men vårt samarbete fortsätter. Vi har fått kollegor och vänner för livet som vi aldrig kommer att släppa. Jag kan varmt rekommendera den här typen av samarbeten - vi har lärt oss enormt mycket och det bara fortsätter!

Fakta: Moving Beyond Inclusion

Roll i projektet: Förutom SPINN/Producentbyrån ingick Associazione Incontri Internazionali di Rovereto/ Oriente Occidente dance festival i Italien, The Croatian Institute for Movement and Dance, Kroatien, tanzfähig Wohlfarter Richarz GbR, Tyskland, och BewegGrund, Schweiz, som partnerorganisationer i projektet. Candoco Dance Company i Storbritannien var projektledare.

Typ av EU-stöd: Tvåårigt europeiskt samarbetsprojekt inom Kreativa Europa, pågick 2016-2018.

Projektets syfte: Att utveckla färdigheter, expertis och publik för den professionella inkluderande sektorn av personer med funktionsvariationer. Projektet grundar sig i övertygelsen om att ett inkluderande arbetssätt leder till mer spännande och konstnärligt intressanta processer, även för publiken.

Läs mer om Moving Beyond Inclusion

Läs mer om danskompaniet SPINN