Till navigation Till innehåll
Bild på dansande par. Foto: Susanne Kronholm.Bild på dansande par. Foto: Susanne Kronholm.Bild på dansande par. Foto: Susanne Kronholm.

Kreativa Europa 2014-2020

Kultur 

Kultur vänder sig till kultursektorn, det vill säga aktörer inom musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö. Universitet, kommuner, regioner och myndigheter kan också söka stöd och organisationer inom den audiovisuella sektorn (film, tv och dataspel) kan delta som partner i europeiska samarbetsprojekt.

Det finns fyra stödformer inom delprogrammet Kultur: 

Ibland genomför EU-kommissionen särskilda utlysningar och pilotsatsningar. Här kan du läsa mer om de aktuella satsningarna:

Mål

Programmets allmänna mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och kulturarv. Att stärka konkurrenskraften hos de kreativa och kulturella sektorerna i Europa är också ett mål. 

Det finns särskilda mål för Kreativa Europa och prioriteringar inom delprogrammet Kultur. När du skickar in en ansökan om stöd blir den bland annat bedömd utifrån hur den bidrar till att uppfylla målen och prioriteringarna. 

Läs mer om målen

Läs mer om prioriteringarna

Programmet består av tre delar: Kultur, MEDIA, och ett sektorsövergripande programområde. Kreativa Europa har en budget på 1,46 miljarder euro för programperioden 2014−2020.

Kreativa Europa Desk Sverige är nationell kontaktpunkt för programmet och svarar på frågor och ger råd för dig som vill ansöka. Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget här i Sverige.

Läs mer om vårt uppdrag


Delprogrammet MEDIA 

MEDIA vänder sig till den audiovisuella sektorn, det vill säga aktörer inom film, tv och dataspel. Det finns ett tiotal olika stöd att söka inom den här programdelen.

Läs mer om MEDIA på Filminstitutets webb (öppnas i nytt fönster)


Sektorsövergripande programområde 

I den här delen av programmet ingår den finansiella lånegarantin för kulturella och kreativa företag och organisationer. Det finns också utlysningar för innovativa samarbeten över sektorsgränserna. I den här delen ingår också stöd till de nationella kontaktpunkterna för programmet. 

Läs mer om lånegarantin

I programförslaget för Kreativa Europa 2021-2027 finns stöd för Creative Innovation Labs. Stöd kan ges för att testa nya sektorsövergripande sätt att distribuera, tillgängliggöra och finansiera kultur och kreativitet. 

Läs mer om pilotsatsningen Creative Innovation Labs  


Utlysning om stöd för innovativa plattformar för kulturellt innehåll

Läs mer om stödet

+ + +