Till navigation Till innehåll

Stöd till europeiska nätverk

Det finns ingen mer möjlighet att söka det här stödet under nuvarande programperiod 2014-2020. Syftet med stödet är att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter att arbeta transnationellt och internationellt. De nätverk som får stöd har medlemmar i olika europeiska länder.

Under programperioden har stödet finansierat aktiviteter som syftar till att utveckla nya kunskaper och kompetenser, anpassning till digital teknologi, sätt att prova nya innovativa strategier för publikutveckling och att testa nya affärs- och ledningsmodeller. Nätverken arbetar för att stärka konstnärers och kulturskapares möjligheter att arbeta internationellt och få nya yrkesmöjligheter. 

Maximal stödsumma per nätverk är 250 000 euro per år i totalt fyra år. EU-stödet kan max utgöra 80 procent av de totala kostnaderna. Ett trettiotal nätverk har fått stöd under programperioden 2014-2020. 

Vem kan ansöka? 

Även om det inte finns några fler utlysningar om nätverksstöd går det bra att bli medlem i något av de europeiska nätverk som får stöd genom Kreativa Europa. Kontakta gärna de nätverk du är intresserad av för att få mer information. Nätverken arrangerar internationella konferenser som är öppna för såväl medlemmar som icke-medlemmar och informerar om utvecklingen inom olika sektorer och konstformer.

Ett europeiskt nätverk måste bestå av bestå av minst 15 medlemsorganisationer från minst 10 länder som deltar i delprogrammet Kultur. Minst 5 av dessa måste vara baserade i 5 olika EU-medlemsstater eller EFTA-länder. 

Här hittar du länkar till de olika nätverkens webbplatser:

Europeiska nätverk med stöd från Kreativa Europa 

Broschyr om de europeiska nätverken med stöd från Kreativa Europa (från 2019)

+ + +