Till navigation Till innehåll

Stöd till europeiska plattformar

Det finns ingen mer möjlighet att söka det här stödet under nuvarande programperiod 2014-2020.   Syftet med stödet är att främja rörlighet inom Europa för ännu inte så etablerade och begåvade konstnärer och kulturskapare, och för konstnärliga och kulturella verk. En europeisk plattform ger möjlighet för konstnärer och kulturskapare att arbeta och möta en publik i Europa. Publik verksamhet är därför en betydande del av arbetet. Publikutveckling är ett prioriterat område och innovativa sätt att arbeta med publikfrågor uppmuntras. 

Plattformarna ska även skapa ökad synlighet och ökat erkännande för kulturorganisationer med en stark europeisk programläggning och bidra till att nya konstnärer och kulturskapare får ett större europeiskt genomslag. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande bland plattformarnas medlemmar kan också ingå i plattformens arbete. 

Maximal bidragssumma per år är 500 000 euro. EU-stödet kan högst utgöra 80 procent av de totala kostnaderna. 

Vem kan ansöka? 

Det finns ingen mer möjlighet att söka plattformsstödet under nuvarande programperiod 2014-2020.  

Organisationer verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna kunde söka det här stödet. En plattform måste bestå av en koordinerande organisation och minst 10 ytterligare organisationer baserade i minst fem av EU:s medlemsstater eller EFTA-länder. 

Stödet kunde sökas för verksamhet som utförs av aktörer som tillhandahåller en europeisk plattform för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar. En plattform omfattar ett konstområde. 

En plattform kan, förutsatt att de vill, inkludera fler partners eller associerade partners.  

Kontakta en plattform

Läs mer om plattformarna via länken nedan och kontakta dem om du är intresserad av att delta i deras arbete!

Lista över europeiska plattformar inom Kreativa Europa 2017-2020

+ + +