Till navigation Till innehåll
Music Moves Europe. Foto: UnsplashMusic Moves Europe. Foto: UnsplashMusic Moves Europe. Foto: Unsplash

Nu finns öppna utlysningar inom Music Moves Europe. Foto: Unsplash

Music Moves Europe

Music Moves Europe är en pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, från EU-kommissionen.  Syftet med satsningen är att prova och arbeta fram lämpliga stöd för musiksektorn i Europa som kan komma att bli del av Kreativa Europa från 2021. 

EU-kommissionen har sedan 2015 fört dialog med musiksektorn i Europa om behov och utmaningar och vilken typ av EU-stöd som behövs för det europeiska musiklivets utveckling. Dialogen ledde fram till Music Moves Europe. 

Utlysningar om stöd inom Music Moves Europe

Aktuella utlysningar

Utlysning för stöd för att utveckla och främja europeisk musikexport
Call for Tender: Implementing steps to develop and promote European music export

Utlysning om stöd för utveckling av ett innovativt stödprogram för ett hållbart ekosystem för musikbranschen
Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem

Avslutade utlysningar

Program för samproduktion och samarbete mellan musiker och låtskrivare i Europa
Co-Creation and Co-Production scheme for the music sector

Musikutbildning och lärande
Music Education and Learning

Studie om hälsa och välmående för musiker och musikskapare i Europa
Study on the health and well-being of music creators

Samarbete mellan mindre musikscener
Co-operation of small music venues

Professionalisering och kompetensutveckling
Professionalisation and training 


Kommande utlysningar

Vi på Kreativa Europa Desk Sverige kommer att informera om stödmöjligheterna löpande.

Kunskapen som projektet ger ska sedan användas i en kommande strategi som innehåller nya stödformer för musiksektorn inom det nästkommande Kreativa Europa-programmet för perioden 2021–2027. Syftet är att stärka musiksektorns kapacitet och professionalitet, och främja mångfald, talangutveckling, konkurrenskraft och ökad tillgänglighet till musik för medborgarna i Europa.

Inom satsningen fanns fyra utlysningar under 2018. Resultaten från utlysningen finns på EU-kommissionens webbplats. 

Vill du ha kontaktuppgifter till ansvarigt team för utlysningarna inom Music Moves Europe? Då ska du kontakta EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur: eac-music-moves-europe@ec.europa.eu  

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige. Föräldraledig.

Ann Traber

  • Handläggare
+ + +