Till navigation Till innehåll

Music Moves Europe: Musikutbildning och lärande

Förlängd ansökningsperiod till den 30 april 2020. Denna utlysning riktar sig till projekt som främjar social inkludering. Med det menas projekt som hittar innovativa sätt att förmedla musikalisk utbildning till barn som ofta inte nås av det utbud som finns i dag, till exempel barn med särskilda behov, svag socioekonomisk bakgrund eller språkliga hinder.

Utlysningens mål är att implementera minst 8 innovativa metoder inom informell musikutbildning och lärande som främjar social inkludering, det kan innefatta utbildningsinstitutioner eller organisationer från utbildningssektorn som samarbetar med organisationer från musikbranschen. Målet är att ge stöd till mindre projekt med en europisk dimension.

Projektens resultat kommer integreras i strategin för musikstöd i EU:s nästa programperiod. Förhoppningen är att det även ska bidra till formuleringen av framtida policyn för att främja musikutbildning som en del av den europiska modellen för musiksektorn.

Vad ska ingå i ansökan?

Ansökan ska uppfylla syftet med utlysningen och projektet ska:

  • Främja samarbetet mellan informell utbildning och musiksektorn med målet att främja social inkludering för barn som i dag inte nås av utbudet eller som saknar nätverk;
  • Utveckla ett småskaligt projekt med ett tydligt värde för Europa, och som kan användas som exempel för god praxis och som ger kunskap till liknande projekt i andra länder.   

Projekten kan bestå av aktiviteter som workshops, sommarskola eller läger, förberedande av och deltagande i en show, parade eller festival. Projekten kan även innehålla användandet av ljud, bild och digitala verktyg.

Formell utbildning som ingår i den ordinarie undervisningen är inte berättigat till stöd.

Projektet måste börja senast 1 november 2020 och pågå under max 15 månader. Projektet får inte påbörjas innan beslut om stöd fattas.

Vem kan ansöka?

Följande kriterier måste uppfyllas:

  • Vara en offentlig eller privat organisation
  • Vara en etablerade aktör eller vara samarbetande organisationer som har relevant expertis inom utbildningssektorn och musikbranschen, med kunskap och kapacitet att organisera innovativa projekt med en europisk dimension.

Ansökan måste skickas in av nationella, regionala eller lokala aktörer;

  • Grundskolor
  • Musikskolor, konservatorier, musikarenor och festivalarrangörer
  • Organisationer som är representativa för utbildningssektorn
  • Organisationer som är representativa för musiksektorn

Ansökan ska innehålla dokument som styrker ansökan i form av officiella utdrag, såsom registreringsbevis med organisationsnummer, moms-nummer eller likvärdigt officiellt beslut. 

Privatpersoner kan inte ansöka.

Budget

Det går att söka högst 30 000 euro per projekt, minst 8 projekt kommer att finansieras. EU-stödet får utgöra högst 80 procent av den totala projektbudgeten.

Den totala budgeten för utlysningen är 300 000 euro.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 30 april 2020 kl. 13.00. Ansökan skickas in på utskrivet papper, inte elektroniskt, tillsammans med en USB-sticka som innehåller ansökan digitalt.

Hur ansöker jag?

Alla ansökningshandlingar för utlysningen Music Education and Learning hittar du här

Specifika anvisningar för ansökan hittar du också här

+ + +