Till navigation Till innehåll

Music Moves Europe: Professionalisering och kompetensutveckling

Europeiska kommissionens dialog med representanter från musiksektorn i Europa samt olika studier, har visat ett stort behov av kompetensutveckling och ökad professionalisering för aktörer inom sektorn. Ansökningsperioden stängdes 31 oktober 2019.

Denna utlysning fokuserar på initiativ som ger yngre musiker och andra professionella inom musikbranschen, som är i början av sina karriärer, att få nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utvecklas professionellt. Det kan handla om exempelvis kreativa, digitala färdigheter eller kunskaper inom management, ekonomi, juridik/copyright etc.

Projekten kan ha fokus på att skapa ökad förståelse för och kunskap om villkor och arbetsmöjligheter inom musiksektorn i olika europeiska länder och för hela värdekedjan inom branschen eller specifika delar av den. Projekten ska ha fokus på den kompetens som är nödvändig för yrkesverksamma inom musikbranschen att tillgodo se sig för att kunna utvecklas professionellt. Fokus för utlysningen är främst att utveckla business-related skills (e.g. digital, management, economical skills) och inte de konstnärliga färdigheterna. Kunskapsutbyte, internationellt  samarbete/ nätverkande och utbyte av goda exempel ska vara av projekten. Projekten måste också ha en tydlig europeisk dimension. Det kan exempelvis innebära att deltagarna/lärarna/föreläsarna/mentorerna kommer från minst två olika europeiska länder och erbjuder kompetensutveckling som äger rum i minst två olika europeiska länder, alternativt uppmuntrar till mobilitet inom Europa. Minst 9 unga musiker eller andra professionella inom musiksektorn ska ta del av kompetensutvecklingen/utbildningen.

Varje ansökan behöver ha fokus på minst två av följande mål:

  1. Genomföra insatser som adresserar behoven av professionell utveckling för att öka expertisen på personell och organisationell nivå (främst business-related skills) i syfte att stärka unga musiker och andra professionella inom sektorn, att lyckas inom musikbranschen.

  2. Hjälpa unga musiker och andra professionella inom musiksektorn att få bättre kunskap om och förståelse för musikbranschens värdekedja (inkl. delsektorer), särskilt där det finns potential för ömsesidigt lärande och utbyte av best practices.

  3. Främja transnationellt samarbete och erfarenhetsutbyte och möjlighet att verka professionellt i Europa/internationellt och/eller genomföra andra typer av europeiska transnationella initiativ inom musikområdet.

  4. Skapa hållbara samarbeten och nätverk.

Hur många ansökningar kan beviljas och vilken summa går att söka?

Stöd kan ges till totalt minst tio innovativa, hållbara pilotprojekt för kompetensutveckling för unga musiker och andra professionella inom musikbranschen i Europa.

Totalt kommer 900 000 euro att fördelas i utlysningen. Det går att söka max 90 000 euro per projekt. EU kan finansiera max 80 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan ansöka?

  • Etablerad aktör inom utbildning/kompetensutveckling med expertis om musiksektorn.
  • Privat eller offentlig organisation, ej enskild person (vinst- eller icke-vinstdrivande organisationer och företag, nationella myndigheter, regioner, kommuner, universitet).

När kan du ansöka?

Sista ansökningsdatum är den 31 oktober 2019, kl 12.00. Projektets aktiviteter måste börja senast den 1 juni 2020. Projektet kan som längst pågå 15 månader.

Mer information om Music Moves Europe

Inom ramen för projektet kommer sex utlysningar om stöd för aktörer inom musiksektorn att äga rum hösten 2019.

Läs om initiativet Music Moves Europe

+ + +